loading...

Certifikace PMI®

Připravte se k certifikaci s jediným zástupcem programu PMI® "Registered Education Provider (R.E.P.) v České republice. Absolvováním našich PMI® akreditovaných kurzů splníte předepsanou povinnou akreditovanou přípravu.

Tím to ale nekončí! Jelikož je pro nás hodnotícím kritériem váš úspěch a získaná certifikace, nabízíme vám navíc také speciální trénink, který vás připraví ke zkoušce – Příprava k certifikaci PMP®/CAPM®. Pro certifikaci nejběžnějšího stupně (PMP) je nutné získat 35 hodin tréninku. Získejte je u nás a zvyšte svou šanci na získání uznávaného certifikátu!

Zajímají vás praktické postřehy k certifikacím IPMA®, PMI®, PRINCE2®, osvědčení NSK a vazba na ISO normy?
Přečtěte si článek Klíčové certifikační možnosti projektových manažerů - postřehy z praxe.

Recertifikace PMI®

Získaný mezinárodní certifikát PMI® PMP® má platnost 3 roky. Během doby platnosti certifikátu je potřeba splnit podmínky pro recertifikaci – získat 60 Professional Development Units (PDUs). Nejjednodušším způsobem, jak PDUs získat, je účast na kurzech zařazených do programu PMI® R.E.P. (Registered Education Provider). Recertifikace je tak potvrzením růstu profesní kvalifikace a způsobilosti aplikovat nové poznatky v praxi.

Co musíte udělat pro recertifikaci? Navštívit naše kurzy. Jsme jediná společnost v ČR, která má vzdělávací tréninky akreditovány pro certifikaci i recertifikaci PMI® – jejich absolvováním tak splníte předepsanou přípravu!

Zúčastnit se - termínovník

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace