loading...

Certifikace PMI®

Zajímají vás praktické postřehy k certifikacím IPMA®, PMI®, PRINCE2®, osvědčení NSK a vazba na ISO normy?
Přečtěte si článek Klíčové certifikační možnosti projektových manažerů - postřehy z praxe.

Recertifikace PMI®

Získaný nejběžnější mezinárodní certifikát PMI® PMP® má platnost 3 roky. Během doby platnosti certifikátu je potřeba splnit podmínky pro recertifikaci – získat 60 Professional Development Units (PDUs). Pro udržení certifikátu tedy musíte průběžně sbírat tréninkové hodiny.  Absolventi našich kurzů získají certifikát, který absolvování tréninkových hodin dokládá.

Co musíte udělat pro recertifikaci? Navštívit naše kurzy. Získané certifikáty vám pomohou doložit požadované tréninkové hodiny.   

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace