loading...

Operativní řízení portfolia projektů

Jak zajistit úspěch při operativním řízení projektového portfolia? Jak na vedení projektové kanceláře? Jaké jsou osvědčené postupy a metody?

Komu je určen

Zejména vedoucím pracovníkům oddělení pověřených řízením projektů, projektových kanceláří, nebo konkrétním osobám, odpovědným za řízení projektových portfolií. Dále pak vrcholovým a vyšším manažerům pro rozšíření znalostí a zlepšení schopnosti utvářet vhodné prostředí pro řízení projektů v organizaci.

Vhodný je i jako rozšiřovací trénink při přípravě k mezinárodní certifikaci a recertifikaci pro vyšší certifikační stupně (IPMA Level A®, IPMA Level  B®, IPMA PPMC®, PMI PfMP).
Vstupním předpokladem je absolvování některého z našich klíčových kurzů: Efektivní řízení projektů, Pokročilé techniky projektového řízení nebo Strategické řízení projektů a změn.

 

Témata programu

Klíčové principy řízení soustav projektů

 • Na čem stojí úspěch při řízení projektového portfolia.
 • Generické typy portfolií a rozdíly v přístupu k jejich řízení.
 • Vícestupňový model řízení, delegování autority a práce s tolerancemi.
 • Metodika řízení projektů/portfolia v organizaci.
 • Plány potřebné pro efektivní řízení portfolia.

Ustanovení portfolia projektů

 • Sestavení portfolia.
 • Role a odpovědnosti v managementu portfolia.
 • Škálování a prioritizace jako nástroje efektivního řízení portfolia.

Operativní management portfolia projektů

 • Životní cyklus komponenty portfolia.
 • Dynamika a balancování portfolia.
 • Práce se zdroji v multiprojektovém prostředí.
 • Řízení rizik v multiprojektovém prostředí.

Projektové kanceláře aneb Centra řízení, koordinace a podpory projektů

 • Projektové kanceláře - poslání, funkce, služby.
 • Jak zavést a udržet úspěšnou Projektovou kancelář.
 • Projektová kancelář jako interní poradce a (spolu)tvůrce prostředí.

Podpora managementu portfolia

 • Lidské zdroje v managementu portfolia a jejich rozvoj.
 • Zázemí a technologická podpora managementu portfolia.
 • Kultura a prostředí organizace.

 

Metody a pracovní materiály

Nejedná se o běžný trénink, ale systémově laděný workshop, který se zaměřuje na sdílení zkušeností 
a ukázek z naší praxe, a současně výměnu názorů a zkušeností mezi účastníky.

 • interaktivní trénink - výklad, individuální i týmové práce a řízené diskuse,
 • workshopově laděné materiály pro vlastní poznámky,
 • elektronická forma prezentací ke stažení ve formátu PDF,
 • foto dokumentace lektorských flipchartů i prací týmů ke stažení po kurzu,
 • doporučení na kvalitní odbornou literaturu.

Přínosy

 • Získáte konkrétní představu, na čem stojí úspěch řízení portfolia projektů.
 • Naučíte se konkrétní praktické kroky při operativním řízení projektového portfolia.
 • Pochopíte, v čem spočívá dynamika projektového portfolia a získáte inspiraci, jak s ní efektivně pracovat.
 • Zorientujete se v klíčových principech řízení zdrojů v multiprojektovém prostředí.
 • Dozvíte se, jak na projektové kanceláře a kompetenční centra projektového řízení.
 • Získáte inspiraci, jak řízení portfolia podpořit technologicky.
 • Ujasníte si, v čem spočívá podpora managementu portfolia ze strany mateřské organizace a jak ji zajistit.

Nejbližší volné termíny

Připravíme vám kurz na míru

Zúčastnit se - termínovník

Lektoři

Reference

Je to výborná příležitost pro lidi, kteří chtějí něco zlepšit ve své běžné práci.

Lilia Schmidt, ER Consultant - Easy Software s.r.o.

Velmi dobrá zkušenost. Shine je dobrý partner pro dlouhodobou spolupráci. Dokáže pomoct a připravit řešení na míru naší firmě.

Ferdinand Hodáň, Project Portfolio Manager - ComAp, a.s.

Příjemný trénink v malé skupině, což umožňuje dostatečný prostor na diskuse, sdílení zkušeností a networking. A jako benefit skvělý servis! :-)

Jiří Vízdal, Programme/Project Manager - Globus ČR, k.s.

Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace