loading...

Know-How / Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit.

Pokud chcete dobře řídit projekty, je to daleko více o porozumění toho, jak nás ovlivňuje naše podvědomí a podprahové signály, než o nástrojích, technikách a postupech.

 

K minulým vánocům jsem si nadělil knížku, která se ukázala být velmi zajímavou a hlavně praktickou. Jmenuje se Vědomí podvědomí a napsal ji Leonard Mlodinow. Kniha velmi čtivě a poutavě popisuje, jak podvědomí ovlivňuje naše chování. Již při prvním čtení jsem si začal všímat situací, které se dají aplikovat i na řízení změn a projektů. Každý, kdo někdy řešil projekt, mi určitě dá za pravdu, že dennodenně stojí před mnoha rozhodnutími ovlivňující úspěch projektu. A právě tato kniha ukazuje, jak velký vliv má na rozhodování naše podvědomí. Jak moc se mýlíme, když si myslíme, že jsme se rozhodli na základě faktů. Ve skutečnosti se často rozhodujeme podle zcela jiných kritérií. Co mně osobně nejvíc překvapilo je množství situací, kdy jsem sám „ošálen“ svým podvědomím. Proto jsem se rozhodl podělit se s vámi o své postřehy, které jsem za ten rok od přečtení knihy načerpal ve své praxi. Toto je první článek a bude se týkat efektu, kterému neurovědci říkají fluence. O čem tento efekt je? O tom, jak naše rozhodnutí ovlivňuje forma, jakou je nám důležitá informace podána.

V mnoha projektech potřebujete vysvětlit nejen jednoduché, ale i složité věci, často odborného rázu. Jak jsem si všimnul, zejména u technicky orientovaných lidí, jsou mnohdy návrhy předkládané k rozhodnutí podložené tabulkami, souhrny, grafy a podobně. Předkladatel jaksi implicitně věří, že fakta jsou to klíčové pro správné rozhodnutí. Kupodivu to tak nemusí být vždy. Chcete-li, aby lidé pochopili a porozuměli, soustřeďte se zejména na tak banální věci, jakými jsou třeba font písma, pojmenování, nebo dokonce to, jak snadno se vysloví název vašeho návrhu.

Několik příkladů efektu fluence, které jsou blíže opsané v knize:

-        Pokud lidé mají ohodnotit snadnost přípravy jídla podle receptu, tak stejný recept napsaný obtížněji čitelným fontem považují za nevhodný k tomu, aby si podle něj doma jídlo uvařili.

-        Pokud jsou na jídelním lístku v restauraci různá jídla a jedno z nich má emočně zabarvený název, vyberou si hosté právě toto jídlo mnohem častěji.

-        Makléři na burze ochotněji investují do těch začínajících firem, jejichž název se snadno vysloví.

Jinými slovy, skutečná rozhodnutí jsou významně ovlivněna formou, jakou jsou fakta prezentována. Už jen pouhá čitelnost, snadnost vyslovení, nebo slovo navozující příjemné pocity ovlivní rozhodnutí, aniž byste si toho byli vědomi. Marketing toto objevil už dávno.

Co to tedy znamená pro praxi? Potřebujete-li učinit rozhodnutí, nejdříve se soustřeďte na formu, jakou jsou informace pro rozhodnutí předkládána. Zvažujete-li více variant, pozor na přílišnou složitost, nebo naopak líbivost. Pokud člověk vnímá prezentaci jako málo líbivou, přestane vnímat obsah a automaticky podprahově ho vyhodnotí jako nevhodný, špatný.

Jaké z toho plyne poučení? Klíčem je jednoduchost, srozumitelnost, zapamatovatelnost. Každá informace, která něco z toho postrádá, začíná mít negativní konotaci a je jedno, jaká jsou fakta.

Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:
•    MLODINOW, Leonard. Vědomí podvědomí: jak naše podvědomí ovládá naše chování. Praha: Argo, 2013. Aliter (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-587-9.
•    MOTAL M.: Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit. [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 23.3.2019] - První díl a rozcestník celého miniseriálu.
 

Další díly miniseriálu k samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

1. O tzv. efektu fluence s názvem Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit.

2. O Ochotě investovat s názvem Také vám lidé říkají: „To nejde, protože…“?

3. O Pamatování - zapomínání s názvem „Ne, dohodli jsme se přece jinak!

4. O formulaci vaší žádosti s názvem "Síla slova, aneb co říct, aby vám druzí vyhověli, když je požádáte"

5. Jak neverbálně podpořit svoji žádos pomocí Síly doteku

6. Jak se autorita odráží v našem pohledu, Síla pohledu

7. Jak pomocí hlasu působit chytře a přesvědčivě, Síla hlasu 

8. My a oni, aneb jak se tvoří tým

9. My a oni, aneb lze ovlivnit pracovní výkon týmu i jednotlivce


Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz