Know-How / Jak porovnávat nabídky v oblasti řízení projektů

Díky tomuto článku se snadno vyhnete pasti „asymetričnosti informace“, kdy ten, kdo vybírá, nemusí dostatečně znát daný obor a může tak vynechat skutečně důležitý parametr.  

1. Reference

Co porovnat: Důležitost a relevantnost referencí, kvalitu a rozsah zpětné vazby od klientů.

 • SHINE Consulting: Jsme na trhu od roku 1996 již déle než 25 let. V naší historii máme doloženu práci pro celkem 842+ klientů (stav ke konci roku 2023). Získali jsme desítky referencí od klientů z různých oborů. K dispozici máme i řadu podrobných referenčních listů. Vše je dostupné ze stránky O nás a rovněž i ze stránky s referencemi. Další reference obsahují i všechny stránky jednotlivých dílčích produktů a služeb. 

Přínos pro vás: Jistota výsledku.

 

2. Unikátnost a nekomoditnost know-how

Co porovnat: Schopnost dodavatele nabídnout ojedinělé rozvojové koncepty a kreativní řešení. Tento parametr je v dnešní době, kdy se řízení projektů rychle vyvíjí, obzvláště důležitý.

 • SHINE Consulting: Neustále inovujeme. Naše inovace jsou chronologicky popsány v Příběhu SHINE
 • Vyvinuli jsme vlastní UNIKÁTNÍ NEKOMODITNÍ PŘÍSTUP Řízení projektů 5.0.  V něm jsme spojili tři témata do jednoho řešení: zlepšování SCHOPNOSTÍ, lepší využití vrozených VLASTNOSTÍ  a práci s POSTOJI všech lidí, kteří jsou do projektu zapojeni. Doporučujeme stream #21 Řízení projektů jednoduše - Projektový COPILOT a zvýšení produktivity. (YouTube verze streamu je dostupná ZDE). Úvodních 10 minut vám přehledně představí, proč je náš přístup nekomoditní a jak vám můžeme pomoci ke zvýšení produktivity projektové práce o 30%. Důležitým principem, který všechny naše řešení obsahují, je JEDNODUCHOST. 
 • Jako jediní na trhu využíváme v řízení projektů typologii Talent Dynamics. Více najdete v článku Talentová dynamika - Odhalte svůj vrozený talent pro řízení projektů  
 • Vlastníme rovněž i několik ochranných známek, které chrání naše klíčové inovace a dokládají původnost našich myšlenek. Kromě vlastní značky shine - light of change® jsou to i SHINE Project Management Acacemy® Projektový COPILOT®  a metoda copilot®.
 • Jako první jsme přišli s řešením MOTIV-ACE® (agilní oceňování projektových týmů pomocí kreditů). Toto inovativní řešení se obzvláště hodí v dnešní digitální době, kdy přestává dávat smysl odměňovat lidi, kteří pracují s počítači, čistě za hodinu práce. Více v článku Vylovte si svou odměnu  a ve streamu  Motivační systém v době umělé inteligence.
 • Naše znalosti máme již od poloviny roku 2023 ve vektorové databázi. Díky tomu využíváme vlastního SHINE AI Chatbota (je dostupný přímo na homepage) a rovněž i ChatGPT SHINE Project COPILOT. AI avatara Josefa Hajkra pak máme k dispozici rovněž od poloviny roku 2023. Příklad jeho využití je ZDE.

Přínos pro vás: Školíme nejmodernějšími metodami a pouze to, co sami využíváme. Naše řešení jsou tak produktivnější, naše online akademie účasníky více baví a mnohem více se toho naučí.

 

3. Šíře mezinárodně akreditované nabídky

Co porovnat: Rozsah a kvalitu mezinárodně akreditovaných programů a schopnost inovace.

 • SHINE Consulting: V rámci SHINE Project Management Academy® nabízíme 214 hodin mezinárodně akreditovaných tréninků realizovaných jak online, tak i prezenčně. Důraz klademe na propojení s praxí a na interaktivitu. Naše homepage www.shine.cz je přehledným rozcestníkem. K dispozici je i  specializovaná stránka Buďte v obraze - orientace v našich řešeních, kde je vše přehledně představeno pomocí videa. Na odkazované stránce najdete i Roadmapu pro všechny tři cílové skupiny. 
 • Naše řešení jsou k dispozici česky i anglicky. Doporučujeme proto návštěvu našeho webu anglicky.  
 • Česky a anglicky realizujeme rovněž  řadu otevřených programů. Umíme tak rozvíjet i jednotlivce. 

Přínos pro vás: Jsme schopni v krátkém čase poskytnout fungující předpřipravená řešení, ale i pružně z existujících částí sestavit rozvojový program "na míru".  Mezinárodní autoritou potvrzená nabídka. Pokud potřebujete podporu anglicky, tak je k dispozici. 

 

4. Hodnota

Co porovnat: Návratnost investice do zlepšování projektové kultury a strategický přínos.

 • SHINE Consulting: Naše řešení přinášejí mnohem vyšší hodnotu díky kombinaci živého konzultanta a inovativních prvků (online portál pro sdílení znalostí, vlastní microlearningová videa, využití AI). Na stránkách našich dílčích programů je hodnota každého programu vyčíslena. Příkladem je Projektový COPILOT, který je určen pro přímou podporu lídra, nebo projektového manažera. 
 • Více informací o hodnotě najdete na již doporučované stránce  Buďte v obraze - orientace v našich řešeních v sekci "Seznamte se s tím, jak probíhají naše online akademie". Formou krátkých videí zde představujeme dvě naše klíčové online akademie.
 • Připravili jsme i kalkulaci návratnosti investic do zlepšování projektové kultury ZDE

Přínos pro vás: Za své peníze získáte mnohem větší hodnotu, než když jste kdysi platili čistě za den času lektora. Naše řešení jsou také mnohem lépe škálovatelná  a tudíž je vyšší dostupnost našich služeb v čase, kdy to potřebujete.

 

5. Tým a sdílená zkušenost

Co porovnat: Míru sdílených zkušeností a spolupráce v týmu. Kvalifikace, certifikace a zkušenosti lektorského a konzultačního týmu. Doporučujeme porovnat i množství a kvalitu certifikátů (grafické znázornění postavení jednotlivých certifikátů v oboru projektového řízení naleznete ZDE).

 • SHINE Consulting: Nabízíme stabilní tým mezinárodně certifikovaných konzultantů, jehož členové spolupracují již více než 25 let. Díky tomu máme rozsáhlé sdílené know-how.  Podrobnosti najdete v již zmiňovaném Příběhu SHINE. Zkušenost senior konzultantů našeho týmu je rovněž dobře ověřitelná z jejich profilů v sekci O nás. Zde najdete u každého člena týmu i odkaz na jeho osobní LlinkedIn profil. Doporučujeme zejména navštívit LinkedIn profil lídra a ambassadora SHINE Consulting Josefa Hajkra. Zejména na tento profil směřujeme naše komentáře a postřehy.
 • V týmu máme prokazatelně seniorní zkušenost s agilním a hybridním řízením projektů. Kromě referencí je to patrné z přehledu našich certfikátů (víz článek Víte že). 

Přínos pro vás: Díky tomu, že náš tým dlouhodobě sdílí zkušenosti, tak mnohem přesněji dokážeme navrhnout řešení, které skutečně pomůže. Pokud nasadíme tým složený z více lidí, tak tito lidé spolu již mnohokráte úspěšně spolupracovali.

 

6. Stabilita firmy

Co porovnat: Majetkovou strukturu, transparentnost a ekonomickou stabilitu firmy.

 • SHINE Consulting: Jsme plně transparentní a stabilní společnost, což dokládáme veřejně dostupnými záznamy a dlouhodobým úspěchem na trhu. Pravidelně zveřejňujeme všechny požadované údaje na www.justice.cz. O dlouhodobé stabilitě  svědčí i stránka O nás.  

Přínos pro vás: Máte vysokou jistotu, že se na nás budete moci obrátit i v dalších letech. Stabilitu prokazujeme již od roku 1996.

 

7. Publikační činnost a zapojení do odborných komunit

Co porovnat: Úroveň zapojení firmy do odborných komunit a mezinárodních standardů. Rozsah a kvalitu publikační činnosti a spolupráci s partnery.

Přínos pro vás: Vám i vašim lidem můžeme nad rámec placených produktů a služeb dlouhodě poskytovat hodnotný obsah. Díky partnerství máme neustále přístup ke špičkovému know-how.

 


 

Zaměřte se na tyto klíčové aspekty při porovnávání nabídek a uvidíte, že SHINE Consulting nabízí jedinečnou hodnotu, která přesahuje běžné standardy v oblasti řízení projektů. Naše přístupy, know-how a tým jsou připraveny podpořit vaše projekty s nejvyšší mírou odbornosti a inovace. Užitečné může být i prostudování souvisejícího článku Nebuďte v pasti! aneb Tři kroky ke správné volbě dodavatele, a to včetně v něm odkazovaného videa.

 


Autor: Josef HajkrSHINE Consulting


    Více inspirace ze světa projektů změn a inovací.