loading...

Know-How / Postřehy z podpůrných akcí konference Strategie digitalizace firmy 2019

Článek sumarizuje postřehy k akcím, které předcházely a následovaly po hlavním konferenčním dni konference Strategie digitalizace firmy 2019. Praktické ukázky virtuální reality, business intelligence a tvorby strategie digitalizace.

V předvečer konference se konal specializovaný workshop s konkrétními ukázkami. Účastnil jsem se prezentace INFOMATIC (ukázky digitalizace procesů), PRIA (ukázka virtuální reality při zrychlení zácviku operátorů ve výrobě) a Intelligent Technologies (ukázka Microsoft Power BI nástroje při analýze dat). Rovněž doporučuji pozornosti. 


Fascinující byla i exkurze do prostor ELI Beamlines, aktuálně největšího laserového komplexu na světě.

Poslední den konference byly praktickou formou rozpracovány zadání pro 4 projekty v oblastech strategie digitalizace, využití senzorů pro získávání informací z procesů firmy, automatizace definovaných příležitostí, zpracování dat a jejich vizualizace a aplikace nástrojů strojového učení a umělé intelligence.

 

Postřehy z workshopů:

  • Nejcennější je vždy diskuse přímo na workshopu. Příkladem může být konkrétní postup, který jsme trénovali v senzorice. Zde je nutné nastavit měření, abych vůbec viděl, co se děje (ujasnit si, čeho chci dosáhnout, proces popsat, určit klíčové body a veličiny k měření, za podpory zkušeného partnera navrhnout senzory, navrhnout integraci s IT s infrastrukturou a definovat objemy dat a následný účel využití. Není to nějak zásadně složité, ale je nutné dodržet postup a zapojit zkušené partnery.
  • Interaktivita při tvorbě. Zaujalo mě, jak Vojta Jukl z Jukl Consulting nádherně modeloval proces a využití senzorů přímo na pozadí diskuse.
  • Než se pustíte do vymýšlení, zkuste si pracovat chvíli na lince sami. Zejména zažijte pracoviště, které chcete robotizovat).
  • Měřte i další veličiny než vlastní proces. Užitečné je měřit i to, jak se doplňují materiály a také kdo a kdy dělal nějaké operace a prováděl údržbu.
  • Promyslete zapojení robota tak, aby pořád pracoval. Robot nemusí pracovat jako člověk, který potřebuje dokončovat operace v nějakém logickém sledu. Robot může někde něco začít, pak během přesunu něco poponést, pak se k činnosti vrátit. Robot totiž nezapomíná.
  • Vizualizujte. Zpřístupněte lidem v dílně na vizuál klíčové informace.

 

Postřehy z hlavního dne konference Strategie digitalizace firmy jsou dostupné ZDE.

 

Postřehy k předchozím akcím najdete zde:

Autor článku:

Josef Hajkr, výkonný ředitel SHINE Consulting s.r.o.