loading...

Know-How / Příběh SHINE

Společnost SHINE založil Zdenko Staníček — historicky první nositel certifikace IPMA Level A® v České republice. Jeho vizí byla firma, která prozáří svým svitem nastavení projektů a procesů v organizacích a zabrání vzniku chaosu.

1993–1996
Vzniká konsorcium Staníček–Kosmáková. Právě v tomto období vznikají začátky vlastní školy managementu projektů. Ke konsorciu se postupně připojují Věra HorákováJosef Hajkr, a Michael Motal. Josef a Michael se již dříve znali z komunity zaměřené na zážitkovou pedagogiku Instruktoři Brno, kterou roky vedli. Zážitkovou pedagogiku prostě máme v krvi.


12. 11. 1996
Zápisem do obchodního rejstříku vzniká dnešní SHINE Consulting s. r. o. 
Od tohoto období realizujeme řadu úspěšných poradenských projektů a vytváříme vlastní know-how.

2001
Vytváříme jeden z prvních e-learningových programů na projektové řízení v ČR.

Na trh ve spolupráci s firmou Innovative Learning Solutions Inc. přinášíme špičkovou business simulaci Marketplace. Podílíme se i na vývoji aplikace a lokalizaci do českého jazyka.

2002
Josef Hajkr je zvolen prezidentem Společnosti pro projektové řízení. Konzultanti Zdenko Staníček, Josef Hajkr a Michael Motal jsou úspěšně certifikováni na IPMA Level B®.

2003
Majitelem firmy se stává Josef Hajkr. Postupně zlepšujeme nabídku produktů a služeb v oblasti projektového řízení – a zařazujeme i jedinečnou business simulaci Marketplace.

2004
Vyladili jsme koncept kvalifikačního a certifikačního programu Řízení projektů v praxi. Intenzivně spolupracujeme s Expertis Praha (Lenkou Papadakisovou a Šárkou Pojerovou) a pod značkou Expertis realizujeme mnoho společných projektů.

2005 - 2006

V rámci podpory rozsáhlého start-up IT projektu při Jihomoravském inovačním centru vznikají a jsou pilotně testovány principy kreditního oceňování. Na těchto principech je pak budována kultura SHINE Consulting.

2007
• Otevíráme mezinárodní spolupráci do Finska se společností Projecti Instituti , se kterou pak realizujeme několik mezinárodních projektů.
• Probíhá intenzivní zapojení klíčových osob do projektů Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká republika). Zejména se jednalo o řízení pojektu implementace inovované verze mezinárodního standardu IPMA a rovněž i nastavení procesů kvality akreditovaných vzdělávacích programů. 
• V tomto období přichází další konzultanti Tomáš Klein a Přemysl Hoffmann. Kromě standardu IPMA® zaměřujeme pozornost i na standard PMI®.

2009
•     Získáváme jako první firma v ČR akreditaci  současně pro IPMA® i PMI®. Naše škola projektového řízení je poprvé představena mezinárodně – na IPMA World Congress v Helsinkách.

•    SHINE Consulting vstupuje na trh s komplexním programem rozvoje projektové kultury pod ochrannou známkou SHINE Project Culture Development®. Od této doby jej neustále zlepšujeme.

2010
Rok velkých změn:

•    Oddělení značek SHINE a Expertis: Šárka Pojerová vstupuje jako partner do SHINE, přebírá roli obchodní ředitelky a postupně buduje oblast manažerského rozvoje.

•    Michael Motal je zvolen prezidentem Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká republika). A do firmy přichází další konzultantská posila – Martin Adámek.
•    Otevíráme pražskou pobočku a tréninkové centrum v Praze. Zahajujeme vydávání vlastního newsletteru a blogu.
•    Doplňujeme nabídku o komplexní rozvojové programy Project Management Academy® a Advanced Academy.

2011

Zdenko Staníček se stává prvním certifikovaným ředitelem projektů v ČR (IPMA Level A®, Certified Projects Director). V garanci Šárky Pojerové pak budujeme samostatnou divizi manažerského a osobnostního rozvoje.

SHINE přicházi na trh s unikátním konceptem SHINE Project Management Academy. Koncept je chráněn vlastní ochrannou známkou.  

11. 11. 2011
Slavíme 15. narozeniny SHINE – velkou společenskou akcí: noční plavbou parníkem po Vltavě s ohňostrojem.

 

2012
Divize projektového řízení stále více cílí na oblast komplexních poradenských zásahů. Divize manažerského a osobnostního rozvoje posiluje zaměření i na osobnostní rozvoj díky vlajkové lodi – programu Emoční leadership.
•  Stáváme se partnery a sponzory soutěže Projektový manažer roku 2012.
•  Rozšiřujeme publikační činnost v oblasti projektového řízení i osobnostního rozvoje.
•   Zdenko Staníček je hlavním autorem publikace Národní standard kompetemcí konzultanta projektového řízení.

 

2013
Další rok velkých rozvojových změn.
•    Inovace tréninků projektového řízení s důrazem na programové řízení, řízení projektových rizik a agilní metodiky.
•    Máme v týmu nově 1. Certifikované konzultanty projektového řízení (IPMA PPMC®), i 1. IPMA Delta® assessory v ČR a dva First assessory pro Certifikaci konzultantů projektového řízení v ČR (Josefa Hajkra a Michaela Motala).
•    Stali jsme se spoluautory významných dokumentů, vydaných v rámci Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká republika): Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení oblast Řízení rizik a Certifikace projektového řízení v organizacích – referenční model.
•    Michael Motal byl opět zvolen Prezidentem Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká Republika).
•    Přednášeli jsme i tento rok na IPMA World Congress v Dubrovníku se dvěma příspěvky.
•    Opět jsme partnery a sponzory soutěže Projektový manažer roku 2013 a zároveň i partnery několika HR konferencí a akcí.
•    Obnovili jsme certifikaci konzultantu a hodnotitelů Profiles International v oblasti Asssessment testů a 360 °ZV.
•    Rozšiřujeme nabídku otevřených programů.
•    Silná expanze na trhu v poptávce i nabídce v osobnostním manažerském rozvoji –produktů Emočního leadershipu a autentického projevu.
•    V druhé polovině roku je postupně vytvářena zcela nová strategie firmy. Součástí je i zásadní změna oceňovacícho systému. Principy svobodné firmy jsou tak dotaženy i do oblasti motivace. 


2014

•    SHINE tým je certifikován PRINCE2®. Certifikací PRINCE2® obohacujeme nabídku v oblasti certifikací.
•    25.2. SHINE spouští nový web.
•    Zdenko Staníček je autorem dalšího z významných dokumentů, vydaných v rámci Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká Republika): Doporučená praxe: Řízení projektů/programů vedené předmětem plnění.

 

2015
•    Na počátku roku byly realizovány organizační změny, kdy divize "Projektového řízení" a "Manažerského a osobnostního rozvoje" působí ve vzájemné synergii jako samostatné "Strategic Business Units".
•   V časopise Perspektivy kvality vychází Zdenko Staníčkovi postupně rozsáhlý seriál odborně laděných článků o tom, jak správně definovat rozsah projektů a programů - Řízení projektů a programů vedené předmětem plnění.

 

2016
•    V lednu po předchozí pečlivé přípravě dochází k implementaci nové strategie, která směřuje na podporu realizace změn ve firmách. Novým sloganem je "light of change" a novou misí “Jsme průvodci na cestě změn”.
•    Na pozici koordinátorky Tréninkového centra Praha a do role podpory digitálního marketingu nastupuje v dubnu Dita Maloňová.
•    V květnu je pod SHINE spuštěn zcela nový brand  který používáme ve firemním prostředí k úspěšnému fungování, zvládnutí změn a ke kvalitnímu řízení projektů.  Nový brand řeší prakticky to, jak těmto firmám pomoci ke stabilitě. Frontmany nového brandu se stávají Stanislav Zabadal, Josef Hajkr.  Nový brand i metoda kopilot jsou chráněny v ČR vlastní ochrannou známkou.
•    Během první poloviny roku byly zásadně inovovány klíčové programy projektového řízení tak, aby prezentovaly naši unikátní Školu projektového řízení SHINE.

Od října 2016 se mění dvě stávající samostatné divize na 2 partnerské společnosti v rámci skupiny SHINE GROUP:

  • Projektové řízení a řízení změn - SHINE Consulting s.r.o.
  • Manažerský a osobnostní rozvoj - SHINE Leadership s.r.o.

Zůstáváme leaderem trhu v jedinečném propojení rozvoje Projektové kultury & Manažerského a osobnostního rozvoje.

 

2017
Od ledna SHINE Consulting zlepšuje svoji činnost:
•    Posilováním zaměření na osobní pohodu jednotlivce.
•    Rozvíjíme nový způsob digitální komunikace - segmentované zasílání zajímavého obsahu a videomarketing.
•    Rozvíjíme strategická partnerství.

 

2018
•    Na počátku ledna 2018 jsme spustili specializovaný miniweb www.jaknazmenu.cz. Tento web je zaměřen na šíření článků a videí z dílny týmu SHINE Consulting, které mají pomoci nalézt směr ke zvládnutí turbulentní doby a získání duševní pohody.
•    Systematicky podporujeme firmy, které se snaží zvládnout výzvy digitalizace a Industry 4.0.
•    Doplňujeme nabídku o oblast inovačního managementu.
•    Tým je posilován o další bývalé manažery se zkušeností z oblasti inovací a řízení projektů (Michal Knotek a Dobroslav Rak).
•    Oblast manažerského a osobnostního rozvoje je od poloviny roku rozvíjena pod samostatnou značkou Shine Leadership.
•    Podporujeme ty z našich klientů, kteří chtějí vytvářet prostředí férové spolupráce pomocí. Ukazujeme jim naše vlastní řešení MOTIV-ACE (Motivační eso).
•    Během roku pak vyvíjíme vlastní cloudové řešení, které kreditní sebehodnocení usnadní. Toto řešení je pilotně před koncem roku nasazeno interně.

2019
•    Od ledna 2019 SHINE Consulting dále posiluje své zaměření na oblast řízení projektů, změn a inovací. Tato změna je patrná i ze zcela nového webu.
•    SHINE Consulting s plnou pozorností rozvíjí oblast agilní spolupráce (MOTIV-ACE, agilní leadership, inovační management, podpora projektům v oblasti digitalizace, microelearning). 
•    Začali jsme ukazovat a nabízet podporu při vytváření férového prostředí pomocí MOTIV-ACE včetně dokončené SW podpory. 

2020

•  Mimořádný rok RYCHLÝCH INOVACÍ, ve kterém koronavirová panika urychlila digitalizaci a umožnila, aby se naše produkty a služby mohly poskytovat i virtuálně v rozsahu, který byl dříve nemožný.
•  V období od poloviny března do června jsme zásadně změnili obchodní model (Uzavřeli jsme naše školicí centrum v Praze - Dejvicích a začali využívat v rámci SHINE Group školicího centra v prostorách Shine Leadership na ulici Hradčanská). 
• Do poloviny roku jsme zásadně inovovali naše produkty a ověřený koncept SHINE Project Management Academy® jsme nabídli i formou hybridních a online akademií. Technologicky využíváme v rámci partnerství portálu DIGISKILLS.CZ.
•  Dokončili jsme také dvě serie microlearningových videí z naší dílny a posílili koncepci Projektového myšlení
•  Došlo rovněž k výraznému posunu v oblasti inovačního managementu a MOTIV-ACE
•  Otevřené kurzy jsme od podzimu začali realizovat online. 
•  Od května do konce roku 2020 jsme realizovali celkem více než 1000 hodin online tréninků a workshopů. 

2021

•  V první polovině roku jsme vyvinuli a v praxi ověřili zcela novou inovativní formu našich otevřených a zakázkových kurzů "Microschool 5.0".
•  Byli jsme velice aktivní v online publikování na LinkedIn.
•  Vstoupili jsme na mezinárodní trh prostřednictvím platformy GeniusU.com
•  Na konci roku 2021 jsme překročili hranici 5000 hodin online tréninků a workshopů.

2022

• V první polovině roku byla naše online řešení dále inovována a zájem o otevřené online programy je více než dvojnásobný v porovnáním s rokem 2021.
• Začali jsme vydávat i LinkedIn newslettter a postupně natočili 8 dílů podcastové serie o digitálním projektovém řízení (všechny díly jsou dostupné v našem blogu jaknazmenu.cz).
• V druhé polovině roku jsme naše řešení postavili na vlastním konceptu Řízení projektů 5.0 - SCHOPNOSTI, POSTOJE, VLASTNOSTI.
• Všechny naše produkty mají zabudovanou typologii Wealth/Talent Dynamics. Poskytujeme tyto testy jak česky, tak i anglicky. Zde je ukázka zdarma testu. 
• Máme k dispozici sadu sebehodnoticích testů pro posouzení kompetencí jednotlívců, týmů i celé organizace řídit projekty. Zde je ukázka zdarma testu.

2023

• V roce 2023 byly všechny naše produkty a služby velice rychle inovovány a doplněny o využívání umělé inteligence a automatizace. Vysokou úroveň i inovativnost potvrdily na podzim dvě věci: Vznikl AI avatar Josefa Hajkra  a podařilo se převést naši bázi znalostí do vektorové databáze a zprovoznit vlastní SHINE AI chatbot (ten je dostupný na homepage SHINE jak česky, tak i anglicky).

• Byla dokončena inovovaná Roadmapa našich produktů a služeb pro všechny cílové skupiny (lídry, projektové manažery a členy týmů). K dispozici jei její stručné vidopředstavení Roadmapy ZDE. Z nových produktů zmíníme zejména Projektový kruh 5.0Produktivní tým ve flow  a Mistr projektové komunikace 5.0.  

• Zásadně byla vylepšena naše nabídka produktů a služeb anglicky na www.shine.cz/en. Propojením s portálem Genius.com došlo k tomu, že poskytujeme řešení s typologií Talentová dynamika i mezinárodně. Příklad je ZDE.

• Během roku jsme také dokázali postupně vytvářet  a šířit velké množství obsahu zdarma. Vše je jednotně dostupné na specializované stránce Budte v obraze a sérii online streamů  Jak na projekty jednoduše - 6 hodin tipů a rad.

• Realizovali jsme sami i se špičkovými partnery cca 20 webinářů a masterclass pro projektové manažery a lídry (česky,anglicky), vydali 32 dílů LinkedIn news Projekty jednoduše, několik desítek news odeslaných mailem (posíláme cca 3 news měsíčně), zveřejnili jsme stovky postů na LinkedIn profilu Josef Hajkr a vydali celkem 15 autorských článků na blogu jaknazmenu.cz  a na LinkedIn. Byl natočen rovněž Mistrovský kurz pro Český Rozhlas 2. Zásadně byl rozšířen a doplněn náš YouTube kanál.

• Počet propojených lidí s Josefem Hajkrem dosáhl ke konci roku 9972 osob a dosažení magiské hranice 10 000 propojených lidí očekáváme již v lednu 2024.

2024

• Na počátku roku jsme rozšířili náš kopcept SHINE Projektový COPILOT  o AI nástroj ChatGPT SHINE Project COPILOT GPT. Jsme tak schopni využívat pro podporu našich klientů i námi předškoleného AI mentora.
• Na konci ledna jsme pořádali již třetí díl našeho masterclass Řízení projektů v době AI pro historicky nejvyšší počet registrovaných 923 osob.