loading...

Know-How / Příběh SHINE

Společnost SHINE založil Zdenko Staníček — historicky první nositel certifikace IPMA Level A® v České republice. Jeho vizí byla firma, která prozáří svým svitem nastavení projektů a procesů v organizacích a zabrání vzniku chaosu.

1993–1996
Vzniká konsorcium Staníček–Kosmáková. Právě v tomto období vznikají začátky vlastní školy managementu projektů. Ke konsorciu se postupně připojují Věra HorákováJosef Hajkr, a Michael Motal. Josef a Michael se již dříve znali z komunity zaměřené na zážitkovou pedagogiku Instruktoři Brno, kterou roky vedli.


12. 11. 1996
Zápisem do obchodního rejstříku vzniká dnešní SHINE Consulting s. r. o. 
Od tohoto období realizujeme řadu úspěšných poradenských projektů a vytváříme vlastní know-how.

2001
Vytváříme jeden z prvních e-learningových programů na projektové řízení v ČR.

Na trh ve spolupráci s firmou Innovative Learning Solutions Inc. přinášíme špičkovou business simulaci Marketplace. Podílíme se i na vývoji aplikace a lokalizaci do českého jazyka.

2002
Josef Hajkr je zvolen prezidentem Společnosti pro projektové řízení. Konzultanti Zdenko Staníček, Josef Hajkr a Michael Motal jsou úspěšně certifikováni na IPMA Level B®.

2003
Majitelem firmy se stává Josef Hajkr. Postupně zlepšujeme nabídku produktů a služeb v oblasti projektového řízení – a zařazujeme i jedinečnou business simulaci Marketplace.

2004
Vyladili jsme koncept kvalifikačního a certifikačního programu Řízení projektů v praxi. Intenzivně spolupracujeme s Expertis Praha (Lenkou Papadakisovou a Šárkou Pojerovou) a pod značkou Expertis realizujeme mnoho společných projektů.

2005 - 2006

V rámci podpory rozsáhlého start-up IT projektu při Jihomoravském inovačním centru vznikají a jsou pilotně testovány principy kreditního oceňování. Na těchto principech je pak budována kultura SHINE Consulting.

2007
• Otevíráme mezinárodní spolupráci do Finska se společností Projecti Instituti , se kterou pak realizujeme několik mezinárodních projektů.
• Probíhá intenzivní zapojení klíčových osob do projektů Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká republika). Zejména se jednalo o řízení pojektu implementace inovované verze mezinárodního standardu IPMA a rovněž i nastavení procesů kvality akreditovaných vzdělávacích programů. 
• V tomto období přichází další konzultanti Tomáš Klein a Přemysl Hoffmann. Kromě standardu IPMA® zaměřujeme pozornost i na standard PMI®.

2009
•     Získáváme jako první firma v ČR akreditaci  současně pro IPMA® i PMI®. Naše škola projektového řízení je poprvé představena mezinárodně – na IPMA World Congress v Helsinkách.

•    SHINE Consulting vstupuje na trh s kompexním programem rozvoje projektové kultury pod ochrannou známkou SHINE Project Culture Development®. Od této doby jej neustále zlepšujeme.

2010
Rok velkých změn:

•    Oddělení značek SHINE a Expertis: Šárka Pojerová vstupuje jako partner do SHINE, přebírá roli obchodní ředitelky a postupně buduje oblast manažerského rozvoje.

•    Michael Motal je zvolen prezidentem Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká republika). A do firmy přichází další konzultantská posila – Martin Adámek.
•    Otevíráme pražskou pobočku a tréninkové centrum v Praze. Zahajujeme vydávání vlastního newsletteru a blogu.
•    Doplňujeme nabídku o komplexní rozvojové programy Project Management Academy® a Advanced Academy.

2011

Zdenko Staníček se stává prvním certifikovaným ředitelem projektů v ČR (IPMA Level A®, Certified Projects Director). V garanci Šárky Pojerové pak budujeme samostatnou divizi manažerského a osobnostního rozvoje.

SHINE přicházi na trh s unikátním konceptem SHINE Project Management Academy.

11. 11. 2011
Slavíme 15. narozeniny SHINE – velkou společenskou akcí: noční plavbou parníkem po Vltavě s ohňostrojem.

 

2012
Divize projektového řízení stále více cílí na oblast komplexních poradenských zásahů. Divize manažerského a osobnostního rozvoje posiluje zaměření i na osobnostní rozvoj díky vlajkové lodi – programu Emoční leadership.
•  Stáváme se partnery a sponzory soutěže Projektový manažer roku 2012.
•  Rozšiřujeme publikační činnost v oblasti projektového řízení i osobnostního rozvoje.
•   Zdenko Staníček je hlavním autorem publikace Národní standard kompetemcí konzultanta projektového řízení.

 

2013
Další rok velkých rozvojových změn.
•    Inovace tréninků projektového řízení s důrazem na programové řízení, řízení projektových rizik a agilní metodiky.
•    Máme v týmu nově 1. Certifikované konzultanty projektového řízení (IPMA PPMC®), i 1. IPMA Delta® assessory v ČR a dva First assessory pro Certifikaci konzultantů projektového řízení v ČR (Josefa Hajkra a Michaela Motala).
•    Stali jsme se spoluautory významných dokumentů, vydaných v rámci Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká republika): Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení oblast Řízení rizik a Certifikace projektového řízení v organizacích – referenční model.
•    Michael Motal byl opět zvolen Prezidentem Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká Republika).
•    Přednášeli jsme i tento rok na IPMA World Congress v Dubrovníku se dvěma příspěvky.
•    Opět jsme partnery a sponzory soutěže Projektový manažer roku 2013 a zároveň i partnery několika HR konferencí a akcí.
•    Obnovili jsme certifikaci konzultantu a hodnotitelů Profiles International v oblasti Asssessment testů a 360 °ZV.
•    Rozšiřujeme nabídku otevřených programů.
•    Silná expanze na trhu v poptávce i nabídce v osobnostním manažerském rozvoji –produktů Emočního leadershipu a autentického projevu.
•    V druhé polovině roku je postupně vytvářena zcela nová strategie firmy. Součástí je i zásadní změna oceňovacícho systému. Principy svobodné firmy jsou tak dotaženy i do oblasti motivace. 


2014

•    SHINE tým je certifikován PRINCE2®. Certifikací PRINCE2® obohacujeme nabídku v oblasti certifikací.
•    25.2. SHINE spouští nový web.
•    Zdenko Staníček je autorem dalšího z významných dokumentů, vydaných v rámci Společnosti pro projektové řízení (IPMA Česká Republika): Doporučená praxe: Řízení projektů/programů vedené předmětem plnění.

 

2015
•    Na počátku roku byly realizovány organizační změny, kdy divize "Projektového řízení" a "Manažerského a osobnostního rozvoje" působí ve vzájemné synergii jako samostatné "Strategic Business Units".
•   V časopise Perspektivy kvality vychází Zdenko Staníčkovi postupně rozsáhlý seriál odborně laděných článků o tom, jak správně definovat rozsah projektů a programů - Řízení projektů a programů vedené předmětem plnění.

 

2016
•    V lednu po předchozí pečlivé přípravě dochází k implementaci nové strategie, která směřuje na podporu realizace změn ve firmách. Novým sloganem je "light of change" a novou misí “Jsme průvodci na cestě změn”.
•    Na pozici koordinátorky Tréninkového centra Praha a do role podpory digitálního marketingu nastupuje v dubnu Dita Maloňová.
•    V květnu je pod SHINE spuštěn zcela nový brand  který používáme ve firemním prostředí k úspěšnému fungování, zvládnutí změn a ke kvalitnímu řízení projektů.  Nový brand řeší prakticky to, jak těmto firmám pomoci ke stabilitě. Frontmany nového brandu se stávají Stanislav Zabadal, Josef Hajkr.  Nový brand i metoda kopilot jsou chráněny v ČR vlastní ochrannou známkou.
•    Během první poloviny roku byly zásadně inovovány klíčové programy projektového řízení tak, aby prezentovaly naši unikátní Školu projektového řízení SHINE.

Od října 2016 se mění dvě stávající samostatné divize na 2 partnerské společnosti v rámci skupiny SHINE GROUP:

  • Projektové řízení a řízení změn - SHINE Consulting s.r.o.
  • Manažerský a osobnostní rozvoj - SHINE Leadership s.r.o.

Zůstáváme leaderem trhu v jedinečném propojení rozvoje Projektové kultury & Manažerského a osobnostního rozvoje.

 

2017
Od ledna SHINE Consulting zlepšuje svoji činnost:
•    Posilováním zaměření na osobní pohodu jednotlivce.
•    Rozvíjíme nový způsob digitální komunikace - segmentované zasílání zajímavého obsahu a videomarketing.
•    Rozvíjíme strategická partnerství.

 

2018
•    Na počátku ledna 2018 jsme spustili specializovaný miniweb www.jaknazmenu.cz. Tento web je zaměřen na šíření článků a videí z dílny týmu SHINE Consulting, které mají pomoci nalézt směr ke zvládnutí turbulentní doby a získání duševní pohody.
•    Systematicky podporujeme firmy, které se snaží zvládnout výzvy digitalizace a Industry 4.0.
•    Doplňujeme nabídku o oblast inovačního managementu.
•    Tým je posilován o další bývalé manažery se zkušeností z oblasti inovací a řízení projektů (Michal Knotek a Dobroslav Rak).
•    Oblast manažerského a osobnostního rozvoje je od poloviny roku rozvíjena pod samostatnou značkou Shine Leadership.
•    Podporujeme ty z našich klientů, kteří chtějí vytvářet prostředí férové spolupráce pomocí. Ukazujeme jim naše vlastní řešení MOTIV-ACE (Motivační eso).
•    Během roku pak vyvíjíme vlastní cloudové řešení, které kreditní sebehodnocení usnadní. Toto řešení je pilotně před koncem roku nasazeno interně.

2019
•    Od ledna 2019 SHINE Consulting dále posiluje své zaměření na oblast řízení projektů, změn a inovací. Tato změna je patrná i ze zcela nového webu.
•    SHINE Consulting s plnou pozorností rozvíjí oblast agilní spolupráce (MOTIV-ACE, agilní leadership, inovační management, podpora projektům v oblasti digitalizace, microelearning). 
•    Začali jsme ukazovat a nabízet podporu při vytváření férového prostředí pomocí MOTIV-ACE včetně dokončené SW podpory. 

2020

•  Mimořádný rok RYCHLÝCH INOVACÍ, ve kterém koronavirová panika urychlila digitalizaci a umožnila, aby se naše produkty a služby mohly poskytovat i virtuálně v rozsahu, který byl dříve nemožný.
•  V období od poloviny března do června jsme zásadně změnili obchodní model (Uzavřeli jsme naše školicí centrum v Praze - Dejvicích a začali využívat v rámci SHINE Group školicího centra v prostorách Shine Leadership na ulici Hradčanská). 
• Do poloviny roku jsme zásadně inovovali naše produkty a ověřený koncept SHINE Project Management Academy® jsme nabídli i formou hybridních a online akademií. Technologicky využíváme v rámci partnerství portálu DIGISKILLS.CZ.
•  Dokončili jsme také dvě serie microlearningových videí z naší dílny a posílili koncepci Projektového myšlení
•  Došlo rovněž k výraznému posunu v oblasti inovačního managementu a MOTIV-ACE
•  Otevřené kurzy jsme od podzimu začali realizovat online. 
•  Od května do konce roku 2020 jsme realizovali celkem více než 1000 hodin online tréninků a workshopů. 

2021

•  V první polovině roku jsme vyvinuli a v praxi ověřili zcela novou inovativní formu našich otevřených a zakázkových kurzů "Microschool 5.0".
•  Byli jsme velice aktivní v online publikování na LinkedIn.
•  Vstoupili jsme na mezinárodní trh pro střednictvím platformy GeniusU.com
•  Na konci roku 2021 jsme překročili hranici 5000 hodin online tréninků a workshopů.

2022

• V první polovině roku byla naře online řešení dále inovována a zájem o otevřené online programy je více než dvojnásobný v porovnáním s rokem 2021.
• Začali jsme vydávat i LinkedIn newslettter a postupně natočili 8 dílů podcastové serie o digitálním projektovém řízení (všechny díly jsou dostupné v našem blogu jaknazmenu.cz).
• V druhé polovině roku jsme naše řešení postavili na vlastním konceptu Řízení projektů 5.0 - SCHOPNOSTI, POSTOJE, VLASTNOSTI.
• Všechny naše produkty mají zabudovanou typologii Wealth/Talent Dynamics. Poskytujeme tyto testy jak česky, tak i anglicky. Zde je ukázka zdarma testu. 
• Máme k dispozici sadu sebehodnoticích testů pro posouzení kompetencí jednotlívců, týmů i celé organizace řídit projekty. Zde je ukázka zdarma testu.

2023

• V roce 2023 byly všechny naše produkty a služby velice rychle inovovány a doplněny o využívání umělé inteligence a automatizace. Vysokou úroveň i inovativnost potvrdily na podzim dvě věci: Vznikl AI avatar Josefa Hajkra  a podařilo se převést naši bázi znalostí do vektorové databáze a zprovoznit vlastní SHINE AI chatbot (ten je dostupný na homepage SHINE jak česky, tak i anglicky).

• Byla dokončena inovovaná Roadmapa našich produktů a služeb pro všechny cílové skupiny (lídry, projektové manažery a členy týmů). K dispozici jei její stručné vidopředstavení Roadmapy ZDE. Z nových produktů zmíníme zejména Projektový kruh 5.0Produktivní tým ve flow  a Mistr projektové komunikace 5.0.  

• Zásadně byla vylepšena naše nabídka produktů a služeb anglicky na www.shine.cz/en. Propojením s portálem Genius.com došlo k tomu, že poskytujeme řešení s typologií Talentová dynamika i mezinárodně. Příklad je ZDE.

• Během roku jsme také dokázali postupně vytvářet  a šířit velké množství obsahu zdarma. Vše je jednotně dostupné na specializované stránce Budte v obraze a sérii online streamů  Jak na projekty jednoduše - 6 hodin tipů a rad.

• Realizovali jsme sami i se špičkovými partnery cca 20 webinářů a masterclass pro projektové manažery a lídry (česky,anglicky), vydali 32 dílů LinkedIn news Projekty jednoduše, několik desítek news odeslaných mailem (posíláme cca 3 news měsíčně), zveřejnili jsme stovky postů na LinkedIn profilu Josef Hajkr a vydali celkem 15 autorských článků na blogu jaknazmenu.cz  a na LinkedIn. Byl natočen rovněž Mistrovský kurz pro Český Rozhlas 2. Zásadně byl rozšířen a doplněn náš YouTube kanál.

• Počet propojených lidí s Josefem Hajkrem dosáhl ke konci roku 9972 osob a dosažení magiské hreanice 10 000 propojených lidí očekáváme již v lednu 2024.

2024

• Na počátku roku jsme rozšířili náš kopcept Projektový COPILOT  i o novou technologi - AI nástroj ChatGPT SHINE Project COPILOT. Jsme tak schopni využívat pro podporu našich klientů i námi předškoleného AI mentora.
• Na konci ledna jsme pořádali již třetí díl našeho masterclass Řízení projektů v době AI pro historicky nejvyšší počet registrovaných 923 osob.