loading...

Know-How / Proč se strategické změny často nedaří?

Chápou a doceňují čeští lídři projektové řízení jako nástroj pro efektivní realizaci firemní strategie a změn obecně? A jak jsou na tom manažeři "světoví"? Mám pro vás dvě zprávy - dobrou a špatnou. Ta špatná je, že "topíci" stále projektové řízení nevnímají jako něco, co může pomoci i jim při uvádění strategie v život. Ta dobrá (no, relativně...) je, že ve světě na tom nejsou o moc lépe...

Přesně před rokem psal Josef Hajkr postřehy k výsledkům pravidelného výzkumu SAMBA prováděného mezi majiteli a manažery českých firem na téma "faktory firemní úspěšnosti". 
Ve zkratce:
- schopnost realizovat a řídit změny považuje za klíčovou bezmála 50% respondentů, zatímco
- kompetence v projektovém řízení vnímá jako zásadní pouze 10% manažerů.

Někdo možná namítne, že výzkum v českém prostředí nemusí o věci vypovídat dostatečně objektivně. Nedávno jsem narazil na velmi zajímavý článek Antonia Nieto-Rodrigueze (bývalého prezidenta PMI®) Why Project Management has been ignored by Senior Leaders?. Je zajímavé, že jeho závěry jsou velmi podobné.

Přetrvávající vnímání  projektového řízení jako oboru "jen pro inženýry a ajťáky" vede dle autora k neblahým důsledkům:
- malé provázanosti strategických projektů a firemní strategie,
- podceňování rozvoje projekto-manažerských kompetencí ve firmách,
- neschopnosti nastavit efektivní systém výběru projektů a správně využít zdroje,
- chybějícím nástrojům pro vyhodnocování úspěšnosti strategických projektů. A také destruktivní rovnostářství, kdy nejsou oceňováni ti, kdo skutečně táhnou projekty vpřed.

Jaké jsou dle Antonia příčiny tohoto stavu?

1. „Guruové“ managementu, kteří projektové řízení opomíjeli (jde o jména jako Porter, Drucker, Taylor, jejichž myšlenky zásadně ovlivňují chování lídrů již dlouhá léta), sice řeší strategické řízení, konkurenceschopnost, řízení změn, ale projektové řízení v jejich slovníku téměř nenajdete...

2. Manažerské školy projektové řízení neučí. Docela šokující je zjištění, že projektové řízení není "in" ani na nejprestižnějších MBA studiích na světě. Pouze 2 (ano, slovy "dvě") školy z TOP100 MBA škol mají project management zařazen mezi základní (povinné) kurzy.

3. Business časopisy toto téma téměř ignorují. Autor provedl rešerši nejprestižnějších business časopisů - McKinsey Quarterly a Harvard Business Review. Jak se s tématem projektového řízení a jeho vazby na realizaci strategie vypořádaly? První z nich nemá tato témata vůbec na seznamu. HBR, autorem označená za "bibli manažerského myšlení a nových trendů", publikovala celkem 432 článků věnovaných projektovému řízení. To je "závratného" půl procenta z celkového počtu vydaných článků. Tématu realizace strategie potom věnovala mírně více prostoru, zhruba třikrát tolik.

Projektové řízení není určitě všelék na veškeré bolesti současného managementu. Spojitost mezi schopností řídit efektivně projekty a úspěšně realizovat změny je však evidentní. Každá změna s sebou nese aspekt nejistoty. Potřebujeme proto schopnost se s nejistotou vypořádat. Projektový přístup, myšlení, nástroje a techniky nám k tomu výrazně pomáhají. Zvyšují tak šanci, že nakonec vše dobře dopadne.

Takže až dostanete otázku, proč se uskutečnění strategie nezdařilo, proč jsou strategické projekty zpožděné, dražší, či s pochybným výsledkem - co odpovíte? Využíváte možností, které Vám projektové řízení nabízí? Hodláte s tím něco dělat?

Autor článku: Přemysl Hoffmann, SHINE Consulting s.r.o.

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz