Know-How / Skvělý projektový tým stojí na lidech, kteří ho tvoří

V článku se dozvíte více o tom, jak s jistotou vytvořit skvělý tým. Dozvíte se i  8 osvědčených tipů, díky kterým se budete schopni domluvit rychleji a získáte více času pro tvořivou práci a osobní život.

Vybudovat skvělý projektový tým není jednoduché a nestačí nám k tomu mít jen čistě intuitivní přístup. Práce na projektech nás dostává mimo naši komfortní zónu a můžeme být překvapeni spletitostí lidských povah, způsobů myšlení a jednání. Chcete-li být opravdu úspěšní, je třeba aktivně pracovat se všemi těmito proměnnými.
 
Pokud chcete vybudovat skvělý projektový tým, zajímejte se u lidí v týmu o jejich znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti. V neposlední řadě také o jejich postoje a motivaci. Toto je jednou z hlavních rolí projektového manažera.

 

TIP: Přečtěte si článek Řízení projektů 5.0 , kde jsou schopnosti, postoje a vlastnosti více popsány.

 

Když se chce, všechno jde

Když člověk opravdu chce, tak udělá mnohem více a udělá to lépe, než když nechce. To je známá pravda. Jinými slovy - ten, kdo chce, může i umět. 
Tato přímá úměra navíc souvisí s pocitem mistrovství, který úspěšní lidé chtějí zažívat. Je pro nás přirozené mít možnost učit se nové věci a být za to někým oceněni

 

Poznání sebe a druhých - klíč k úspěchu

Pokud chcete vybudovat skvělý projektový tým, nezapomínejte na sebepoznání, sebeuvědomění a poznání druhých.

Jednou z možností, jak poznat sám sebe, je otestovat se v rámci osobnostní typologie, kterých je v dnešní době celá řada. Nám se v SHINE osvědčila typologie Wealth Dynamics

Kratší verze této typologie spočívá v odhalení vaší základní energie, se kterou přistupujete k řízení projektů, k vedení lidí, ale i k běžným záležitostem jako je chod domácnosti nebo vaše koníčky. 

 

TIP: Udělejte si krátký test zdarma. Odhalíte přístup, na kterém když budete stavět, dostanete se vy i váš tým do stavu vysoké produktivity.

 

Uvědomění si svého talentu a uvědomění si interpersonálních odlišností osob v týmu je základním krokem pro lepší práci se sebou samým i v rámci vašeho projektového týmu. 

 

Jak na skvělý projektový tým

Jak systematicky budovat motivovaný a výkonný projektový tým, správně a srozumitelně komunikovat a argumentovat? Máme pro vás 8 osvědčených tipů, díky kterým se budete schopni domluvit rychleji a získáte více času pro tvořivou práci a osobní život.

  1. Vnímejte a reagujte na individuální potřeby členů týmu - prozkoumejte svou vnitřní motivaci i motivaci ostatních – nepodceňujte moc vnitřních motivátorů
  2. Komunikujte otevřeně, argumentujte, vyjednávejte
  3. Buďte k sobě otevření a féroví. Učte se i radikální otevřenosti (jak o ní píše ve svém bestselleru Kim Scottová)
  4. Rozvíjejte své osobní kompetence i kompetence ostatních a bavte se o tom s lidmi v týmu. Sdílení zkušeností a vzájemná inspirace nás posouvá dál
  5. Učte se vnímat i drobné signály v komunikaci, pracujte s nimi, odhalujte vzorce myšlení
  6. Podporujte synergické efekty v týmu.
  7. Naučte se pracovat se svými emocemi i emocemi těch druhých.
  8. Nezapomínejte se k druhým chovat nejen otevřeně, ale i partnersky a s respektem.

 

Závěr

Dokázat zvolit správný přístup a jazyk při jednání s lidmi v týmu je důležité pro celkový úspěch projektu. Fungující projektový tým vyžaduje vyváženou chemii tvrdých a měkkých prvků. Odbornosti – efektivní partnerské komunikace – pochopení a respektu. 
Na uplatnění typologie Wealth Dynamics v praxi navážeme i v našem programu Skvělý projektový tým. Zde její přesah a uplatnění zažijete v praxi v tématech: styly vedení projektového manažera, motivace projektového týmu a jak si postavit úspěšnou argumentaci.

 


Autor: Tomáš KršňákSHINE Consulting 


Wealth Dynamics/Talent Dynamics 
Historie určování profilu osobnosti čerpá z dlouhé historie tradic a vědeckého výzkumu. Navazuje na 5 000 let starý čínský filozofický systém nazývaný I ťing, který byl 
vytvořen a zaznamenán řadou čínských císařů a duchovních mistrů. I ťing se dostal na Západ, když jej Richard Wilhelm přeložil a v roce 1919 představil Carlu Jungovi, který jej nechal vydat. Junga I ťing zaujal natolik, že z něj významným způsobem čerpal ve své knize Psychologické typy i ve svých teoriích o synchronizaci a kolektivním nevědomí. Jung byl průkopníkem psychometrického testování na Západě a veškeré testy osobnosti, které obvykle vyplňujete, žádáte-li o zaměstnání, vycházejí z těchto kořenů.

Citované a odkazované články a podcasty
HAJKR J.: Řízení projektů 5.0, [online] jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 01.09.2022]
HAJKR J.: Flow - stav, ve kterém chcete být, [online] jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 05.09.2022]
HAJKR J.:Jak zjednodušit práci a rychle inovovat [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 19.7.2021]  
PODCAST Josef Hajkr: Jediný způsob, jak dosáhnout motivace týmu, je to, aby lidé dělali věci, které je baví | Shine. Ukážeme, jak na projektové řízení nebo motivaci týmu [online]. Copyright ©2022. [cit. 30.6. 2022].