Know-How / Flow - stav, ve kterém chcete být

V tomto článku se dozvíte, jak lze překvapivě jednoduše zvýšit svoji vlastní i týmovou produktivitu až pětinásobně díky “flow” a skutečné spolupráci.

Významný americký psycholog Martin Seligman se dlouhá léta zabýval tématem duševní pohody. Identifikoval celkem 5 zdrojů, ze kterých duševní pohodu čerpáme. Přečíst si je ve stručnosti můžete v mém článku Duševní pohoda – nereálný sen nebo nutnost?. V tomto článku se zastavím u jednoho z nich. Tím je zaujetí (Engagement)
 
Každý člověk tento pocit zažil. Děláte na něčem, co vás neskutečně baví, vidíte v tom smysl, a naprosto se ponoříte do vykonávané činnosti. Nevnímáte čas.
 
Dostáváte se totiž do stavu zvaného “flow”. Autor tohoto pojmu Mihaly Csiksentmihalyi prokázal, že ve stavu flow jste nejenom mnohem spokojenější, ale také mnohem produktivnější. 
 

Ve flow je nárůst produktivity až pětinásobný 

Podle vědeckých studií je tomu skutečně tak. Ve stavu flow jste až 5x produktivnější. Když to teď přeženu, je to podobné, jako když se máte dopravit autem z Brna do Prahy a místo 2 hodin to zvládnete za pouhých 24 minut. 
 

Brno - Praha 2 hod 24 min

 

Do flow se můžete dostat řízeně

Skutečnou revoluci do mého přemýšlení přineslo zjištění, že mohu výrazně zvýšit šanci, jak se do stavu flow dostanu. V roce 2010 jsem narazil na osobnostní test  Wealth Dynamics/Talent Dynamics od sociálního podnikatele Rogera J. Hamiltona. Tento test je skvělý tím, že mi pomohl lépe pochopit můj prostor, ve kterém se cítím dobře, kde se mi daří a jsem nejvýkonnější.  Díky této typologii můžete také správě zvolit jeden z 8 přístupů, jak můžete řídit své projekty.  Tyto přístupy vycházejí ze 4 základních energií. 
 
Tip: Roger J. Hamilton představil stručně o co jde v krátkém virálním videu ZDE (2 min, můžete si zapnout v YouTube titulky česky). 
 

Existují 4 základní energie, jak přistupovat k řízení projektů

DYNAMO 

Umí vymýšlet nové věci, má vysokou kreativitu, je rychlý, vítá změny, má koncepční a strategické myšlení, miluje vizualizaci a obrázky.

PLAMEN 

Rád komunikuje, umí navazovat a vytvářet dobré vztahy, je dobrý v motivaci,, miluje pestrost, řešení nachází komunikací s ostatními, zároveň dokáže pro realizaci nápadů jiných nadchnout sebe i ostatní. Umí dobře prezentovat a dělá to rád.

TEMPO 

Je praktický, správně realizuje věci v čase, umí výborně vztahy 1 na 1, bývá skvělým obchodníkem a hodí se do zákaznického servisu.

OCEL

Umí detaily, systémy a automatizaci. Je výborný na fakta, data, čísla. Potřebuje si věci v klidu sám promyslet. Přemýšlí analyticky a potřebuje logickou strukturu. Má rád dobře a jednoduše nastavené procesy a kontrolu. Předchází rizikům. Snaží se nastavit věci tak, aby fungovaly automaticky, bez lidí.
 
V SHINE jsme si všichni udělali online test Wealth Dynamics/Talent Dynamics a už pouhé poznání toho, kdo je jaký profil, nám zlepšilo spolupráci v rámci našich projektů.

Tato typologie je také zásadní součástí našeho Řízení projektů 5.0.  


Skutečná spolupráce - klíč k vysoké produktivitě týmu 

V SHINE již dlouho víme, že projekty se dobře daří pouze v případě, když zapojení lidé nejenom umí, ale hlavně chtějí. Když je dosaženo skutečné spolupráce.
Co to je?


Skutečná spolupráce je stav, kterého můžete dosáhnout tím, že máte v týmu dlouhodobě vyváženou rovnici tzv. “distributivní spravedlnosti”. S touto myšlenkou přišel behaviorální vědec George Caspar Homans ve své Teorii směny již v šedesátých letech minulého století. 
Rovnice říká, že moje investice a moje odměna musí být v rovnováze mezi tvojí investicí a tvojí odměnou. 


Její porušení významně snižuje motivaci. 
 

Pocit spravedlnosti můžete v týmu systematicky udržovat

V SHINE používáme již od roku 2014 systém společného plánování a vzájemného oceňování v rámci našeho týmu. Vlastnímu inovativnímu řešení říkáme MOTIV-ACE (motivační eso).
 

Jak MOTIV-ACE funguje?

Pracujeme agilně v týdenních sprintech. Při plánování si lidé navzájem dávají veřejné závazky. Veřejně vyhlášený závazek v rámci týmu je mnohem účinnější, než když něco jenom někde zakliknete asynchronně v SW. Míru, s jakou jsou sliby plněny, společně vyhodnocujeme na každotýdenní poradě. Toto vyhodnocení je zaznamenáváno a je základem pro vyplácení spravedlivých bonusů. 
Naučili jsme se, podobně jako Netflix, poskytovat si často zpětnou vazbu. A protože lidé mají rádi, když je někdo pochválí, tak se snaží závazky splnit. Vyhledávají pak takové úkoly, které dokážou splnit a kde nemusí vydávat neúměrně energii. A energii dlouhodobě máte, pokud jste ve flow. 
Tip: Více o flow Jak najít v životě více flow (rozhovor Petra Ludwiga s p. Ivanou Šedivou v rámci DEEP TALKS).
 

Závěr 

Nečekejte, až lidé kolem vás samovolně pocítí vášeň k tomu, co dělají. Že tato cesta nefunguje, si můžete přečíst v mém článku V čem neměl Steve Jobs pravdu?
 
Využití typologie Wealth Dynamics/Talent Dynamics a nastavení skutečné spolupráce spolehlivě vedou k flow. A pokud dokážete dostat do flow sebe i celý projektový tým, tak díky zvýšené produktivitě dokončíte vaše projekty rychleji a budete i mnohem spokojenější. 
 

Wealth Dynamics/Talent Dynamics + MOTIV-ACE = vysoká produktivita

 


Autor: Josef HajkrSHINE Consulting 

Wealth Dynamics/Talent Dynamics 
Historie určování profilu osobnosti čerpá z dlouhé historie tradic a vědeckého výzkumu. Navazuje na 5 000 let starý čínský filozofický systém nazývaný I ťing, který byl vytvořen a zaznamenán řadou čínských císařů a duchovních mistrů. I ťing se dostal na Západ, když jej Richard Wilhelm přeložil a v roce 1919 představil Carlu Jungovi, který jej nechal vydat. Junga I ťing zaujal natolik, že z něj významným způsobem čerpal ve své knize Psychologické typy i ve svých teoriích o synchronizaci a kolektivním nevědomí. Jung byl průkopníkem psychometrického testování na Západě a veškeré testy osobnosti, které obvykle vyplňujete, žádáte-li o zaměstnání, vycházejí z těchto kořenů.

Citované a odkazované knihy a články

HAJKR J.: Flow - stav, ve kterém chcete být, [online] jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 05.09.2022]
HAJKR J.: Řízení projektů 5.0, [online] jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 01.09.2022]

HAJKR J.:Jak zjednodušit práci a rychle inovovat,[online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 19.7..2021]
HAJKR J: Duševní pohoda – nereálný sen nebo nutnost?  [online]. jaknazmenu.cz, ©2017. [cit. 15.12. 2017]
HAJKR J.: V čem neměl Steve Jobs pravdu? [online]. jaknazmenu.cz, ©2018. [cit. 30.11..2018]