loading...

Certifikační kurzy

Víte, že certifikace často bývá podmínkou pro získání práce projektového i liniového manažera? Projděte si společně s námi cestu k získání certifikátu, který prokáže vaše znalosti a dovednosti v projektovém řízení a zvýší vaši cenu v rámci firmy i na trhu práce!


Naše kurzy jsou akreditovány podle mezinárodního standardu IPMA®. Naši absolventi mají jednu z nejvyšších úspěšností při získání certifikátu.

Certifikace podle mezinárodně uznávaného standardu International Project Management Association (IPMA®) potvrzuje kompetentnost jedince k řízení projektů určité složitosti. Certifikace v oblasti agilního řízení pak potvrzuje kompetentnost liniových manažerů. Písemná část zkoušky je převážně zaměřená na užití standardu IPMA v konkrétních praktických situacích. Ústní část zkoušky probíhá formou simulačního workshopu, kde účastníci v rámci řešení případové studie mohou osvědčit vedle znalostí technik i svoje osobnostní a týmové předpoklady pro to být projektovým manažerem na vysoké úrovni.
Získání mezinárodně platného osvědčení je také vhodnou součástí dlouhodobé motivace zaměstnanců.

Během přípravného tréninku k certifikaci projektových manažerů podle IPMA® si nadefinujeme kompetence projektového manažera, naučíme se používat klíčové techniky a nástroje a projdeme si celým certifikačním procesem.

Po absolvování našeho kurzu se můžete bez další přípravy přihlásit k absolvování samotné certifikace a získat certifikát IPMA®. Pokud u písemné zkoušky IPMA® do 2 měsíců od skončení kurzu neuspějete, podpoříme vás zdarma v opakované přípravě konzultací při přípravě na opakovanou zkoušku. Liniové manažery pak podpoříme i při získání certifikace IPMA® Agile Leader.

SHINE kurzy jsou rovněž kompatibilní s mezinárodním standardem rozvíjeným  Project Management Institute (PMI®).

Project Management Institute (PMI®) je největší asociací projektového managementu na světě – sdružuje přes 500 tisíc profesionálů z celého světa. 

V rámci přípravy k certifikaci PMI® pro vás mohou být užitečné i praktické znalosti dovednosti, která rozvíjejí pojmy, nástroje a techniky standardů a příruček PMI - PMBOK® Guide Standards, Agile Practice Guide a další. Doporučené možnosti jsou dostupné přímo na stránkách PMI.

VYBERTE SI CERTIFIKACI DLE NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ

Název IPMA® IPMA certifikační kurz Shine PMI® PMI certifikační kurz Shine
Majitel etalonu (standardu, metodiky) International Project Management Association Project Management Institute
Oficiální název hlavní normy či předpisu (etalonu) IPMA Competence Baseline (IPMA ICB®) Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK® Guide)
Oficiální název normy či předpisu (etalonu) IPMA Competence Baseline (IPMA ICB®) Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK® Guide)
Druh etalonu Standard Standard
Jazyk etalonu CZ/EN EN
Pracuji v prostředí Evropských organizací, organizací s evropskou kulturou Amerických organizací, organizací s americkou kulturou
Známost / rozšířenost Celosvětově Celosvětově
Na co se etalon zaměřuje? Definice osobních kompetencí nezbytných pro úspěšné řízení projektů, programů a portfolií Osvědčená praxe při řízení projektů - procesy a postupy, metody a techniky
Na co se etalon nezaměřuje? Konkrétní postupy, metody a techniky řízení projektů Oblast behaviorálních /sociálních (soft) kompetencí (postupů, metod)