loading...

Certifikační kurzy

Víte, že certifikace často bývá podmínkou pro získání práce projektového i liniového manažera? Projděte si společně s námi cestu k získání certifikátu, který prokáže vaše znalosti a dovednosti v projektovém řízení a zvýší vaši cenu v rámci firmy i na trhu práce!


Naši absolventi mají jednu z nejvyšších úspěšností u testu k získání certifikátu IPMA®.

Certifikace podle mezinárodně uznávaného standardu International Project Management Association (IPMA®) potvrzuje kompetentnost jedince k řízení projektů určité složitosti. Certifikace v oblasti agilního leadershipu pak potvrzuje kompetentnost liniových manažerů.  Získání mezinárodně platného osvědčení je také vhodnou součástí dlouhodobé motivace zaměstnanců.

Během přípravného tréninku k certifikaci projektových manažerů podle IPMA® si nadefinujeme kompetence projektového manažera, naučíme se používat klíčové techniky a nástroje a projdeme si celým certifikačním procesem. Po absolvování našeho kurzu se můžete bez další přípravy přihlásit k absolvování závěrečného testu a získat certifikát IPMA®. Pokud u písemné zkoušky IPMA® do 2 měsíců od skončení kurzu neuspějete, podpoříme vás zdarma v opakované přípravě konzultací při přípravě na opakovanou zkoušku. Liniové manažery pak podpoříme i při získání certifikace IPMA® Agile Leader.

SHINE je 1. a jediná firma v ČR, která byla zařazena do programu PMI® "Registered Education Provider (R.E.P.)".

Project Management Institute (PMI®) je největší asociací projektového managementu na světě – sdružuje přes 500 tisíc profesionálů z celého světa. Získání prestižního certifikátu PMI® obvykle znamená vstupenku do zahraničních firem působících na českém trhu. Certifikace projektových manažerů dle PMI® je přímo vyžadována ve společnostech s americkým kapitálem.

V rámci přípravy k certifikaci PMI®, která probíhá kompletně v anglickém jazyce, se s vámi podělíme o sadu doporučení a best practice v oblasti řízení projektů. Naši zkušení lektoři vám předají své vědomosti, které využijete při skládání zkoušky ověřující znalosti popsaných procesů a metod. Certifikát, který získáte, má platnost 3 roky, poté je možné projít recertifikací a jeho platnost obnovit.

VYBERTE SI CERTIFIKACI DLE NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ

Název IPMA® IPMA certifikační kurz Shine PMI® PMI certifikační kurz Shine
Majitel etalonu (standardu, metodiky) International Project Management Association Project Management Institute
Oficiální název hlavní normy či předpisu (etalonu) IPMA Competence Baseline (IPMA ICB®) Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK® Guide)
Oficiální název normy či předpisu (etalonu) IPMA Competence Baseline (IPMA ICB®) Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK® Guide)
Druh etalonu Standard Standard
Jazyk etalonu CZ/EN EN
Pracuji v prostředí Evropských organizací, organizací s evropskou kulturou Amerických organizací, organizací s americkou kulturou
Známost / rozšířenost Celosvětově Celosvětově
Na co se etalon zaměřuje? Definice osobních kompetencí nezbytných pro úspěšné řízení projektů, programů a portfolií Osvědčená praxe při řízení projektů - procesy a postupy, metody a techniky
Na co se etalon nezaměřuje? Konkrétní postupy, metody a techniky řízení projektů Oblast behaviorálních /sociálních (soft) kompetencí (postupů, metod)
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace