loading...

Know-How / Zkušenosti s využíváním MOTIV-ACE v praxi

Článek stručně shrnuje dosavadní oblasti použití kreditního systému MOTIV-ACE®. Dále pak chronologicky uvádí klíčová vystoupení, kde bylo řešení prezentováno. Je tak možné získat i další informace.

Princip kreditního systému jsme nejprve vytvořili pro potřeby naší firmy. Dobře řídit projekty, koordinovat zdroje a motivovat lidi k inovacím je pro nás zásadně důležité. Řešení jsme nasadili do plného provozu v roce 2014. Protože se kreditní systém naprosto osvědčil (zvýšil naši výkonnost, zjednodušil řízení, zrychlil inovace), jeho nasazení jsme rozšiřovali do řady oblastí. Nyní jej využíváme jako klíčový nástroj pro zakázkové, strategické i zlepšovací projekty, pro oceňování lidí za obchodní činnost a v marketingu. Možnost zapojení mají jak kmenoví lektoři a konzultanti, tak  externisté.  Souběžně jsme pak testovali vhodné oblasti využití u několika pilotních zákazníků.

Během roku 2018 jsme za podpory našich partnerů vytvořili specializovanou cloudovou aplikaci MOTIV-ACE® a rozhodli se řešení přinést na trh jako naši zásadní inovaci. IT řešení jsme v lednu 2019 nejprve nasadili sami na sebe.  Rovněž jsme ověřili i propojení na Microsoft Power Business Intelligence. Nyní je řešení plně k dispozici pilotním zákazníkům.
 

Doposud ověřené oblasti, kde MOTIV-ACE® pomáhá:

Projekty všeho druhu 

  • Možnost spravedlivě rozdělit bonusy pro jak zakázkové, tak interní zlepšovací projekty.

Nový business záměr

  • Možnost vydávat formou kreditů „dynamické akcie“, které průběžně zaznamenávají měnící se podíl na nějakém záměru. Odměna pak může být vázána např. na určitý podíl na budoucím výnosu projektu.

Inovační management

  • Možnost oceňovat lidi, kteří v rámci inovačního managementu přinášejí náměty a podílejí se na inovacích.

Porady

  • Možnost zásadně zlepšit kulturu porad díky nastaveným parametrům a rychlému vzájemnému hodnocení (přišel včas, připraven apod.).

Oceňování lidí za specifická témata

  • Doporučování vhodných zaměstnanců,  publikační činnost, mimořádné výkony, podpora obchodu, dobrovolnické akce. 

Přehled zaznamenaných  klíčových veřejných vystoupení a článků, kde bylo prezentováno řešení MOTIV-ACE (řazeno od nejnovějších k nejstarším):

Souhrnný článek, který na jenom místě zveřejňuje podstatu projektového MODELU SHINE: