loading...

Know-How / MOTIV-ACE® bonusová pilotní implementace

Vyřešte situaci s nedostatkem prostředků na odměňování klíčových lidí v době krize. Neočekávaná situace, která nastala nejprve nástupem COVID, pak problémy s dodavatelskými řetězci a nyní rychlým nástupme umělé inteligence a automatizace je opravdovým testem agility i odolnosti, ale i odhodlání a soudržnosti týmu. 

Je možné, že v současnosti nemáte ve vaší firmě ideální cash-flow a máte i omezené možnosti, jak platit vašim lidem odměnu v plné výši. Je možné, že potřebujete nově nastavit odměňování znalostních pracovníků v situaci, kdy 1 schopný člověk, který umí využívat  umělou inteligenci a automatizaci, nahradí 10 jiných.  Možná potřebujete, aby váš tým držel pohromadě a pracoval na projektech a inovacích s plnou energií a nasazením. 

Naše řešení MOTIV-ACE Vám pomůže tuto obtížnou situaci úspěšně vyřešit. 

Jak to celé funguje? Je to vlastně úplně jednoduché. Stačí Vám naše know-how a naše cloudová aplikace.

Rozjeďte „spolu-podnikaní“, kdy lidé naplno pracují a část bude vyplacena s odstupem až podle výsledku.
Tento systém pomůže spravedlivě rozdělit budoucí výnos, protože je založen na tom, že spolu zaznamenáváte pozornost, kterou lidé věnují jednotlivým úkolům.

Pozornost však není jen timesheet, kde zaznamenáváte hodiny odvedené práce. 

 • Obsahuje v sobě také užitečnost myšlenek a nápadů i kvalifikaci a odpovědnost každého člověka.
 • Pozornost měříme v kreditech a podle poměru kreditů z celku pak společně oceňujeme a přiznáváme odměnu.
 • Průběžně tím také podporujeme motivaci lidi, protože počty aktuálně získaných kreditů každého člena týmu jsou veřejně týmu dostupné. Každý tak vidí, jak přispěl v danou chvíli k úspěchu. 

Využíváme i principu opakované kladné zpětné vazby. Jde o pocit spravedlnosti a toho, že si jiní všimli a ocenili, že někdo další něco přínosného a užitečného udělal. 

A toto je naše nabídka pro Vás:

Do 30.6. 2024 je k dispozici BONUSOVÁ NABÍDKA na řešení
MOTIV-ACE®, a to včetně online nástroje. 

Nabízíme 10% bonus na cenu implementačních prací a zdarma 2 měsíce provoz online aplikace během testovacího období. 

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘÍPRAVOU K IMPLEMENTACI JSOU V CENĚ POUZE 1 MĚSÍČNÍHO PLATU PRACOVNÍKA V ADMINISTRATIVĚ.

V rámci konzultační podpory spojené s navržením řešení získáte navíc i zpětnou vazbu k tomu, jak řídíte projekty včetně  sady doporučení pro zlepšení
Vnější pohled je užitečný i v situaci, když byste se finálně rozhodli řešení MOTIV-ACE® nenasadit trvale. 

POKUD SE PRO ŘEŠENÍ NA KONCI TESTOVACÍHO PROVOZU ROZHODNETE, TAK ZAPLATÍTE POUZE DENNÍ PROVOZ APLIKACE V CLOUDOVÉM REŽIMU V CENĚ 2X KÁVA V RESTAURACI.

Pokud máte zájem dozvědet se více, ozvěte se nám: Kontaktní formulář MOTIV-ACE®

Doporučujeme také na stránce našeho inovativního programu www.motiv-ace.cz zhlédnout krátké video, kde podrobněji vystětlujeme, jak celé řešení u nás funguje. 

 

Jak bude probíhat nasazení? 

 • Zprovozníme vám cloudovou aplikaci a pomůžeme za podpory webinářů a on-line konzultací 
  rychle rozjet řešení, kde spolupracující týmy vykazují pozornost na jednotlivých projektech a úkolech.  
 • Tým si na budoucí odměnu střádá postupně pomocí vzájemně uznaných kreditů za použitelné výsledky. Vzniká tak něco, čemu říkáme DYNAMICKÁ AKCIE
 • Hodnota kreditů totiž dopředu není dána, ale vzniká až výsledně jako podíl budoucích výnosů a celkového množství kreditů, které si tým vzájemně uznal a odsouhlasil. Všichni tak vnímají spravedlnost a chtějí práci udělat co nejrychleji a nejlépe. 

Co řešení umí? 

 • Nejedná o obyčejný systém typu timesheet. Jde o to, že týmy si dokážou při práci poskytovat zpětnou vazbu a ocenit skutečně užitečnou práci.
 • Vznikají tak týmové i individuální kreditní účty, kde je výborně vidět, jak kdo přispěl.
 • Pokud se v budoucnu situace zlepší a vy budete schopni ocenit práci i finančně, budete mít pro finanční vyrovnání perfektní podklady.

 
Řešení i pro freelancery a dobrovolnictví

 • Můžete jej využít i pro spolupráci skupiny freelancerů na nějakém projektu a rozdělovat budoucí výnosy pružně a agilně dle vzájemně uznané pozornosti. Další možností je oceňování dobrovolníků, kteří nyní pracují na projektech řešících důsledky nákazy COVID19. Tady o peníze vůbec nejde, ale prostě chcete průběžně sledovat a vizualizovat, jak kdo přispěl ke společnému výsledku. Příkladem je POZOŘICKÉ VÍŘENÍ, které tým SHINE Consulting aktivně podporoval.  Příběh popisuje Josef Hajkr v článku Na koronavirus hlavně sametově a agilně. Podívejte se i na poslední 3 vydání news, který v Pozořicích pomáhal náš tým vydávat Pozořice news č.3,  Pozořice news č.4Pozořice news č.5 a Pozořice news č.6.  . MOTIV-ACE jsme nasadili  nejenom na oceňování týmu našich konzultantů, kteří na tomto dobrovolnickém projektu pomáhali, ale ukazuje i činnost všech zapojených dobrovolníků. Data byla průběžně vizualizována pomocí nástroje Microsoft PowerBI - ukázka zde. Z dat je patrné, jak přesnou pozitivní zpětnou vazbu dokáže MOTIV-ACE v kombinaci s Microsoft PowerBI poskytovat.

Díky MOTIV-ACE® 

 • Budete mít jednodušší řízení týmů. 
 • Budete dokončovat projekty, úkoly a inovace rychleji.
 • Posílíte motivaci lidí k vyšším výkonům a to i v prostředí a situaci, kde nemáte dostatek finančních prostředků na odměny. 
 • Získáte cenná manažerská data a budete vědět, kdo skutečně táhne, a kdo se jenom veze.
 • Dokážete konečně  spravedlivě rozdělit budoucí výnosy z projektů, změn a inovací.

S řešením MOTIV-ACE dokážete férově ocenit své lidi a podpořit jejich motivaci. 


Souhrnný článek, který na jenom místě zveřejňuje podstatu projektového MODELU SHINE včetně využití MOTIV-ACE®:Hrajte s trumfy jako SHINE a buďte v zisku za všech okolností

Více o MOTIV-ACE® se dozvíte i


Josef Hajkr 

Jednou z výzev jak systematicky formovat firemní kulturu, kde lidé cítí radost z práce a skutečně spolupracují, je změna způsobu vzájemného oceňování lidí. Ve své části ukážu příběh SHINE, kdy prvotním záměrem bylo spravedlivě rozdělovat finanční odměny za projektovou práci. Výsledkem našeho úsilí je ale něco mnohem zajímavějšího a přínosnějšího. Vytvořili jsme sociální hru, ve které peníze  ustoupily do pozadí. Vystoupení ukáže, jak tuto hru hrajeme, a to včetně cloudové aplikace MOTIV-ACE ®. Nejenom jsme zrychlili  práci našeho týmů na úkolech všeho druhu, ale zejména jsme odstranili hnidopišení a házení si klacků pod nohy. Na radikálně nový způsob jsme přešli v roce 2014. Máme tak  již 5 let zkušeností z praxe. Používáme tento princip nejenom na zakázkové projekty, ale řešíme jím i celou oblast marketingu, obchodu a zejména zlepšování. Navíc máme velice zajímavá a přesná data o tom, jak lidé spolupracují, co se jim daří. Tato data vi

zualizujeme pomocí nástroje Business Intelligence Microsoft Power BI.