loading...

Know-How / Jak jsme využili MOTIV-ACE® pro motivaci lidí a firem zasažených COVID19

Popíšu Vám, co jsme udělali v naší firmě, když mnoho našich zákazníků kvůli nákaze COVID19 posunulo, nebo zcela zrušilo dohodnuté zakázky. Použili jsme naše vlastní řešení MOTIV-ACE® a rychle stabilizovali situaci.

U nás v SHINE Consulting používáme již sedmým rokem inovativní řešení MOTIV-ACE®.  
Principy vysvětluji v tomto videu.

Základním principem je to, že odměny a motivační složka znalostních pracovníků nevychází čistě z množství odpracovaných a vykázaných hodin. 

My u nás v SHINE pracujeme agilně v týdenních cyklech. Lidé z našeho týmu si na pravidelné pondělní poradě ukážou, na čem v uplynulém týdnu pracovaliVzájemně si pak ohodnotí, jak byl daný výstup užitečný a jestli vůbec vzniklo, co bylo dohodnuto. Tento krok navíc jenom nepatrně prodlužuje samotnou poradu, která stejně probíhá. 

Hodnocení je nejenom vyřčeno, ale rovnou zaznamenáno v kreditech ve speciální cloudové aplikaci. Přitom množství kreditů, které si tým odsouhlasí, není nijak limitován. Je čistě na lidech, co vzájemně uznají za užitečné, co méně, či dokonce vůbec. Důležité je na tom i to, že hodnota kreditu v penězích není předem dána. Vznikne totiž výsledně až jako podíl peněz, které na odměny shromáždíme, a množství kreditů, které jsou odsouhlaseny k datu výplaty bonusů.

Nikdo tedy nemá zájem dělat zbytečnou a neužitečnou práci. Všichni chtějí, aby inovace byly hotovy co nejdříve a co nejlépe. 

Důležité ale nejsou jenom peníze. Podstatné je to, že práce má smysl, že můžete tvořit, a že jste oceňováni lidmi, se kterými spolupracujete. 
Víme, že pro motivaci lidí, kteří pracují hlavou, jsou zásadní smysl, autonomie a pocit mistrovství, o čemž svědčí spousta našich vlastních zkušeností i zkušeností od klientů. Dokonale to vystihuje ve svých videích a knihách také Dan Pink.

Podrobněji jsou principy MOTIV-ACE® popsány v článku Vylovte si svou odměnu.

Když v průběhu března začala krize kolem COVID19, použili jsme okamžitě systém MOTIV-ACE® na řešení vzniklé situace takto:

  • Dali jsme větší prioritu již běžícím inovačním projektům a otevřeli řadu nových. 
  • Naši lidé sbírají kredity za práci na nových věcech. 
  • Výplata odměn je odložena na dobu, až se situace stabilizuje. 
  • Lidé po krizové období dostávají odměnu jenom v nezbytné výši, aby mohli fungovat. 
  • Až se situace zlepší a dostaví se výnosy z inovací, lidé z nich po dohodnuté období obdrží procentuální podíl.  

Rozjeli jsme fakticky podnikání a sdílení rizik uvnitř firmy. Pružně, agilně, transparentně a férově. 

Pozořice- případová studie

Tento článek zakončím příběhem, který začal v pátek 13. března 2020 v Pozořicích (městys u Brna), kde já sám žiju a kde má SHINE Consulting své sídlo. Pomáhali  jsme zde nastavovat a řídit rozsáhlý dobrovolnický program prevence COVID19. 

Nasadili jsme naše MOTIV-ACE® i na tuto situaci. V dobrovolnických aktivitách bylo zapojeno více než 100 lidí. Chtěli jsme, aby lidé měli rychlou zpětnou vazbu a věděli, kdo co dělá a kolik pozornosti zdarma věnuje ostatním. Jde o to, aby bylo viditelné samotné ocenění. Týdenní hodnotící porady se zaznamenáním užitečnosti zde neprobíhaly, protože užitečnost byla jednoduše dána tím, že lidé sami cítili, co je potřeba udělat. 

Nikdo nečekal na konci nějaké bonusy a finanční odměny. O ty zde nešlo.

Přístup MOTIV-ACE® však pomohl i zde. Díky němu máme perfektní informace, můžeme se lépe rozhodovat. Mohlin jsme také ukázat všem, že na zajištění roušek pro spoluobčany se podílelo mnohem více lidí a týmů, než jenom ti, kdo roušky šily.

Příběh POZOŘIC jsem začal popisovat hned 15. března 2020 v článku Na koronavirus hlavně sametově a agilně. Článek jsem po ukončení projektu  v květnu 2020 aktualizoval. Přečtěte si jej.

Výborným zdrojem dokumentujícím naše úsilí je vidět zde:Pozořice news č.3,  Pozořice news č.4Pozořice news č.5 a závěrečné shrnutí v Pozořice news č.6.

Data zaznamenaná pomocí MOTIV-ACE® vizualizujeme pomocí Microsoft PowerBI jsou veřejně dostupná zde. Slouží ke zpětné vazbě dobrovolníkům.

Vytvořili jsme v SHINE i veřejně dostupnou metodiku, jak projekt v Pozořicích organizujeme. Vše je dostupné ZDARMA zde.

Závěr:
Před časem jsme ani my netušili, jak prorocký bude náš článek Začnou vznikat firmy zcela bez zaměstnanců, který jsme napsali již v květnu 2018. Jednejte rychle. Zabraňte tomu, že Vaše firma přijde o ty nejschopnější lidi. Podívejte se na to i pohledem, kdy máte možnost nasadit řešení, kdy je jasně vidět, kdo táhne, a kdo se veze. Oceňte ty, kdo chtějí a umí.  Prostě proto, že na jejich ocenění nebudete mít, nebo jejich ocenění nebude odpovídat jejich nasazení. S řešením MOTIV-ACE dokážete férově ocenit své lidi a podpořit jejich motivaci. 

Co Vám MOTIV-ACE® přinese se můžete dozvědět na této stránce. A v tomto videu vysvětluji zásadní principy, na kterých je naše inovativní řešení postaveno.

Naše řešení, které tak dobře funguje na nás samotných, nabízíme i ostatním. Může pomoci i Vám. MOTIV-ACE®  bonusová pilotní implementace.

Dovětek 1 (doplněno na konci srpna 2020): Jaký byl pozitivní důsledek našeho přístupu si můžete přečíst v článku Hrajte s trumfy jako SHINE a buďte v zisku za všech okolností

Dovětek 2 (doplněno na konci prosince 2020): Jaký byl dopad rychlých inovací během podzimu si můžete přečíst v článku Tajemství projektů v online světě

Dovětek 3: (doplněno v listopadu 2021): Na stránce našeho inovativního kurzu Projektový lídr 5.0 je dostupný znáznam webináře, kde podrobněji vysvětlujeme, jak máme v naší firmě nastaven systém řízení a dspravedlivých dvojitých bonusů: za úspěšné projekty a za úspěšné inovace.


Autor: Josef Hajkr, SHINE Consulting

Citované a související  zdroje:

  • PINK, Daniel H. Pohon: Drive : překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!. 2. vydání. Přeložil Veronika POLÁKOVÁ. Olomouc: ANAG, [2017]. ISBN 978-80-7554-104-8.

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Pusťte si jedno video a přečtěte si články 

Poslechněte si moje podcasty, kde téma zmiňuji 

Souhrnný článek, který na jenom místě zveřejňuje podstatu projektového MODELU SHINE:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz