Know-How / Zbraně vlivu: Udělám to, protože je to správná věc.

„Čeho se nedotkla lidská ruka, to nemá duši.“ Takto prý odpověděl Jan Švankmajer na otázku, proč v dnešní době stále animuje klasicky a nepoužívá digitálních triků. Moc se mi tento citát líbí, protože i já velmi často na poradách používám „zastaralé“ techniky plánování – papíry, fixy, tabule, lepíky. Jak jsem zjistil po přečtení knihy Roberta B. Cialdiniho Zbraně vlivu, využívám vlastně princip důslednosti.

V předchozím článku jsem popisoval princip důslednosti.  Ten říká, že když se pro něco rozhodneme, začneme se chovat tak, abychom ospravedlnili předchozí rozhodnutí, i když bylo špatné. Tato zbraň vlivu se dá velmi dobře použít při řízení projektů a změn. Jak nenásilně přesvědčit členy týmu, aby udělali úkol, který potřebuji? Princip důslednosti nám v tom pomůže. Jeho síla se znásobí, pokud je rozhodnutí učiněno tak, aby vyznělo jako závazek. A ideálně závazek, o kterém se všeobecně ví. Tady se právě dostávají do hry ony „zastaralé“ techniky plánování a řízení – lepíky, flipchart, harmonogram formou nástěnky. Proč jsem měl vždy z této techniky dobrý pocit a působilo to na mne, že tento způsob má duši, jsem se dozvěděl až po přečtení knihy Zbraně vlivu. Pokud totiž člověk uzavře závazek pod veřejnou kontrolou, násobí se princip důslednosti. Nikdo přece nechce před ostatními působit jako ten, co nedodržuje sliby. Když tedy úkoly v projektu necháte napsat přímo členy týmu a ještě ke každému je připojen „podpis“ – každý si sám své úkoly nejen napíše, ale uvede na ně i své jméno a osobně vylepí na nástěnku s úkoly projektu, pak jste velmi silně pohnuli myslí dotyčné osoby. Podprahově se mysl dotyčného nastaví na takové vidění světa a chování, aby byl tento veřejný závazek splněn.  


Důležité je, aby se začalo menšími, nenáročnými závazky – úkoly. Proč? Sami dobře víte, že slíbit něco nenáročného není problematické. Když ale někdo takovýto závazek učiní, změní to jeho pohled na sebe samého. Začne mít k řešenému tématu vztah. Je pak ochotnější uzavřít i daleko náročnější závazek. Malé, nenáročné úkoly tedy vytvoří pocit „jsem součástí projektu“.


V knize mne zaujal příběh, kdy byli obyvatelé jednoho kalifornského města požádáni obchodním cestujícím, jestli by na své předzahrádce neumístili veliký billboard s textem: „JEZDĚTE OPATRNĚ!“. Odmítlo 83 procent dotázaných. V jedné čtvrti ale kupodivu 76 procent svou předzahrádku k dispozici dalo. Čím se tito lidé lišili? Čtrnáct dnů předem slíbili a sami na svou předzahrádku na několik dnů umístili malou tabulku o straně 7,5 cm s nápisem ZA VOLANTEM BEZPEČNĚ. Tento drobný závazek, který učinili a sousedé si ho mohli všimnout, v nich vyvolal drobnou změnu. Začali mít k tématu vztah a byli tak ochotnější uzavřít mnohem náročnější závazek. 


Hlava prostě funguje tak, že závazky pod veřejnou kontrolou, o kterých je nezpochybnitelné, že jsme je uzavřeli, v naší hlavě změní obraz vnímání sebe samých. Začneme mít k předmětu závazku kladný vztah, což posílí princip důslednosti. Významně se zvedne šance, že závazek dodržíme. A o to přece v projektech jde, ne? Udělat úkol, který je potřeba. A navíc v podstatě s radostí a nadšením, protože naše hlava nás motivuje…


I proto jsem rád, že se dnes moderní agilní techniky opět vrací ke klasickým, osvědčeným nástěnkám. Má to smysl a já už vím proč!   


Kniha potvrzuje i to, proč výborně fungují i závazky, které se uzavírají v rámci našeho přístupu MOTIV-ACE  na společných poradách týmu. Vzniká tak nejenom nástěnka se závazky, ale v datech je pak i průběžně vidět, jak kdo své závazky dodržuje. A každý chce být považován za člověka, který své závazky dokáže v převážné většině případů plnit.

 

Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.
 

Citované a související  zdroje:

  • CIALDINI, Robert B. Zbraně vlivu: manipulativní techniky a jak se jim bránit. V Brně: Jan Melvil, 2012. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-32-5
  • MOTAL M.: Zbraně vlivu – Nenechte sebou manipulovat! [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 5.2.2019] - První díl a rozcestník celého miniseriálu.

Další díly miniseriálu k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz