loading...

Know-How / Zbraně vlivu: Se sympaťákem chce každý pracovat

Článek ukazuje, jak vlastně vznikají vzájemné sympatie a jaký je jejich efekt na spolupráci. Těm z vás, které toto téma zaujme, doporučujeme přečíst celou kapitolu knihy Roberta B. Cialdiniho Zbraně vlivu.

Podívejme se na to, jak je to se vzájemnými sympatiemi a spoluprací. Asi nikoho nepřekvapí, že se nám dobře pracuje s lidmi, kteří jsou nám sympatičtí. Zajímavější je ale to, jak sympatie vznikají. 

Klíčové faktory jsou:

  • Fyzická přitažlivost (Stačí, když se vám někdo jen trochu líbí a už vzniká sympatie.)
  • Vzájemná podobnost (Ať už názory, oblečením, původem, vzděláním, koníčky, nebo dokonce i fyzickou podobností.)
  • Pochvaly, či komplimenty 
  • Vzájemný kontakt a spolupráce

Já se zastavím u posledních dvou.
Lidská povaha má jednu slabost – neobyčejně toužíme po lichotkách a pochvalách. Vzpomeňte si na situaci třeba doma, jak jste se cítili, když vás někdo pochválil. Klidně i za drobnost. Potěší to, viďte. No a naše povaha je už taková, že máme tendenci pochvalám věřit a mít rádi lidi, co nás chválí. Kupodivu i přesto, že víme, že je lichotka učiněna ze zištných důvodů a ani nemusí být pravdivá!

Zde se mi spojily informace z jiné knihy – Vzkvétání od Martina Seligmana. Z ní jsem začal důsledněji aplikovat tzv. Losadův poměr, který říká, že důvěra a kladný vztah mezi lidmi vzniká, pokud počet kladných emocí a zážitků, které s nimi sdílíme, je alespoň 3 x větší, než těch záporných. Byť závěry p. Losada a jeho kolegů byly částečně zpochybněny , je jasné, že opakovaná pozitivní komunikace zlepšuje náladu a atmosféru v týmu. Takže spolupracovníky musíme co nejčastěji chválit, jakkoliv slovně ocenit, poděkovat jim. Porada týmu nesmí být zaměřená na hledání viníků a označování těch, co něco neudělali. Porada musí být i o kladných věcech – pochvalách všedního dne, drobných oceněních. Taky musím zmínit jeden z faktorů, který u lidí podporuje vznik motivace (Podle SDT  teorie, která se mi moc líbí). Tím faktorem je zažívání pocitu mistrovství a ocenění vaší práce ostatními spolupracovníky. A už jsou tu zase ty komplimenty, že?

A jak je to s tím vzájemným kontaktem a spoluprací? To, že je mi někdo sympatický, je významně ovlivněno počtem vzájemných setkání. Lépe fyzických. Jsme vstřícnější vůči lidem, s nimiž přicházíme do kontaktu a přitom nezažíváme frustraci, ohrožení, konflikt, konkurenční boj. Čím více příjemných setkání, tím větší sympatie a vzájemná vstřícnost. (Teď už vím, proč politici tolik dbají, aby se o nich mluvilo, aby byli vyfoceni na správně umístěných billboardech a ještě k tomu vyretušovaní…).

Proč je sympatie tak důležitá? Protože pokud je mi někdo sympatický, pak mu i více důvěřuji! A pokud někomu důvěřuji, tvoříme soudržný tým, který umí překonávat obtíže. A o to v projektech jde, ne?

Shrnutí:
Pro vznik soudržného týmu je velmi důležité, aby se lidé potkávali, během setkání zažívali kladné pocity a dostávali od druhých pochvaly.
Když je nám někdo sympatický (Je jedno, jestli se nám líbí, je nám v něčem podobný, říká nám lichotky, nebo se jen častěji potkáváme.), teprve pak se nám spolu dobře pracuje.

Těší mě, že tohle všechno potvrzuje naše vlastní zkušenost ze SHINE.  Již od roku 2014 používáme systém vzájemného oceňování v agilním prostředí. Zkušenost říká, že porady týmu musí být  krátké, pravidelné a lépe osobní, nebo alespoň s vizuálním kontaktem.  Pracujte v pravidelných (ideálně týdenních/dvoutýdenních) cyklech. Na poradách je nutné se chválit a zažívat libé pocity spojené s oceněním naší práce ostatními. A toto ocenění průběžně zaznamenat. Naši zkušenost jsme vložili do řešení, kterému říkáme MOTIV-ACE. To, co se podařilo nám,může pomoci i Vám.

Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:

  • CIALDINI, Robert B. Zbraně vlivu: manipulativní techniky a jak se jim bránit. V Brně: Jan Melvil, 2012. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-32-5
  • MOTAL M.: Zbraně vlivu – Nenechte sebou manipulovat! [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 5.2.2019] - První díl a rozcestník celého miniseriálu.

Další díly miniseriálu k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz