loading...

Know-How / PŘEKONEJTE KRIZI SPRÁVNÝM ŘÍZENÍM PROJEKTŮ A ÚSPĚŠNÝM ČERPÁNÍM DOTACÍ

Dozvíte se, jak správně na projekty a dotace, aby vám skutečně pomáhaly.

S firemním vzděláváním a smysluplným využitím dotací je to podobné, jako s výukou na základní škole v době povinné distanční výuky. Některé školy dokázaly přistoupit k této radikální změně systematicky, mají strategii i společný postup, vyškolily pedagogy, nastavily systém sdílení zkušeností a umí využívat s rozmyslem dotačních možnosti. Jiné jsou stále na začátku a postupují chaoticky. A zvenčí je to dost vidět. U firem je to naprosto stejné. Vyjmenovávat všechny chyby je zbytečné. Jsou vidět všude okolo také dost dobře. Rychle „spíchnout“ nepromyšlenou žádost o dotaci, obvykle i s typickým jediným kritériem: CENA, nikam nevede.

A hlavně si uvědomte, že i když chcete využívat dotací, tak buďte opatrní! Můžete ztratit inovační tah a stát se na nich závislými. Buď víte, co chcete a potřebujete, a pokud existuje rozumná možnost dotace (např. na strojní vybavení, digitalizaci, automatizaci), tak ji využijete. Nebo své plány a strategii upravujete dle toho, co se aktuálně nabízí. A to je špatně.

 

Zde je naše doporučení, jak postupovat:

A) Přistupujte k dotacím stejně zodpovědně jako ke skutečnému projektu. Ne jako k „úkolu pro personalistku“. Nejprve si společně ujasněte, čeho a proč chcete dosáhnout. Do tohoto potřebujete zapojit všechny dotčené strany a již v této fázi vám pomůže, když vznikající projekt podpoří někdo, kdo zná celý proces.

B) Následně v konzultaci se spolehlivým partnerem, který umí poradit  a navrhnout správné řešeni, vyberte vhodné dotační tituly i projekt a dotační žádost spolu připravte. Získat peníze je jenom první z postupových cílů. Projekt budete muset také organizačně zvládnout. A zejména je nutné mít na paměti, že jej děláte pro dosažení následných přínosů. Přínosy musí výrazně převážit věnované úsilí a prostředky. 
Nehledejte dodavatele „výkřikem do trhu“. Potřebujete mít dopředu promyšlené, s kým byste chtěli projekt realizovat. Vždy buďte také připraveni investovat i část vlastních prostředků. Pokud vše chcete pořídit jen za samotné dotace, tak budete mít potíže. Jednak ne vše, co skutečně potřebujete, se do dotačních programů vejde a dále je zde známý efekt „angličtiny zadarmo“. Nikdo se pak pořádně neučí...

C) Lidé musí chtít - podporujte motivaci lidí, kteří jsou do realizace projektu zapojeni. Ti nejschopnější lidé jsou často přetížení, cítí se nedocenění a realizace rozvojových projektů tak trpí. Nám se osvědčilo nasazení našeho vlastního oceňovacího systému. Jsme tak schopni poznat, kdo táhne, a kdo se pouze veze. 

D) Lidé musí umět -  Trénujte lidi. A trénujte je hybridně. Naše zkušenosti ukazují, že kombinace prezenční formy vzdělávání a online interaktivních workshopů skutečně funguje. 

 


Dobrá zpráva je, že úřad práce aktualizoval již v dubnu 2020 podmínky na podporu vzdělávání. Od 13. 3. 2020 je akceptována i elektronická forma. Dokument je zde.

 Klíčové parametry: 

  • U kurzů do 40 hodin musí být online části maximálně 50 % celkové délky. 
  • U kurzů delších než 40 hodin pak musí být minimálně 20 hodin prezenční formou. 
  • Musíte vytvořit záznam a musíte být schopni doložit, že lidé na online kurzu skutečně byli. 

Tyto podmínky jsou poměrně jasné a dají se splnit. Toto opatření považujeme rozhodně za krok správným směrem. Je ale škoda, že možnost online výuky v řadě dalších dotačních programů stále není umožněna (resp. byla pouze krátkodobě po dobu nouzového stavu). To se musí rychle změnit. Nutit lidi k prezenční formě v době, kdy problém s COVID rozhodně není za námi, fakticky zvyšuje riziko šíření nákazy.  Umožnit ONLINE výuku jenom částečně je pro prevenci šíření nákazy asi stejné, jako zakázat močení v bazénu pouze na jedné polovině. Z naší praxe doporučujeme umožnit realizaci i kurzů dodaných kompletně ONLINE. Dále doporučujeme akceptovat i moderní princip tzv. „třídy naruby“, kdy lidé dostanou studijní materiály a videa dopředu. Vlastní prezenční, nebo online kurz, je pak efektivnější a kratší. Samostudium tak nahrazuje část společné výuky. 
 
Aktuální dotační výzvy Vám dávají řadu možností. Jejich přehled je zde:

  • realizace podnikového výzkumu a vývoje,
  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací,
  • inovace produktu a výrobního procesu,
  • digitalizace, automatizace a robotizace firemních procesů,
  • úspory energie v podniku. 

Co skutečně funguje v oblasti vzdělávání je popsáno v článku Řízení projektů v digitální době - nástroj ke zvládání změn.


Závěr:

Když si pořizujete nějakou věc, tak si můžete pořídit tu nejlevnější na trhu. Po několika měsících s ní budete mít problémy, budete ji opakovaně reklamovat, budete nadávat a následně ji vyhodíte. Chaoticky zahájené projekty, nebo počáteční radost ze získání dotace, se mohou brzy proměnit v černou můru. Postupujte s rozmyslem.Mezi kvalitou, termínem dodání a cenou je jasný vztah. Za nízkou cenu nemůžete mít kvalitní produkt. Skutečně kvalitní dodavatelé se do výběrového řízení, které je pouze o ceně, nepřihlásí. A to ani v době, kdy na to kapacitu mají. Takto jste jim totiž dopředu sdělili, že s Vámi budou potíže. Že jste amatéři, kteří neumí sestavit žádost tak, abyste si skutečně mohli vybrat a přilákali ty, kteří nejenom chtějí, ale také umí. 

 

Na toto téma jsme realizoval online inspirativní webinář: 

PŘEKONEJTE KRIZI SPRÁVNÝM ŘÍZENÍM PROJEKTŮ A ÚSPĚŠNÝM ČERPÁNÍM DOTACÍ

 

 

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:


Autoři:
Josef Hajkr, SHINE Consulting
Marie Cejnková, RENARDS