loading...

Know-How / Řízení projektů v digitální době - nástroj ke zvládání změn

Dozvíte se, jak pomocí SHINE Project Management Academy® dosáhnete toho, že se projektové řízení pro Vás stane skutečně strategickým nástrojem a jednou z klíčových kompetencí Vás i lidí ve Vašem týmu.

S projekty je to jako s jídlem. Jídlo i projekty jsou pro nás součástí každého dne. Jídlo i projekty však mohou být špatně připravené, můžeme je hltat v nepřiměřeném množství a po obojím nám může být i pěkně špatně. 

Tento příběh se začal odvíjet již v polovině devadesátých let, kdy jsem v Maďarsku potkal  prof. E. Cadotta. Je to Američan, který již tehdy vyvíjel komplexní manažerskou simulaci Marketplace. Tuto skvělou simulaci jsme lokalizovali a přenesli do MBA programu, v rámci kterého jsem tehdy působil. Bylo to rovněž období počátků velkého rozvoje internetu u nás. Tehdy mě nesmírně zaujala možnost rozvíjet lidi pomocí počítačů, virtuální komunikace a her. Svoji disertační práci v oboru ekonomiky a řízení podniku jsem zaměřil právě na metody virtuálního vzdělávání. 

Již v roce 2002 jsem v rámci disertace dospěl k závěru, že nejefektivnější je hybridní způsob, kdy část vzdělávání probíhá online a část v podobě tréninku, kdy se účastníci sejdou fyzicky. Pokud celý rozvojový program probíhá virtuálně, je třeba do části aktivit zapojit lektora. Netutorované samostudium není pro projektové řízení efektivní. Samostudiem může vzniknout znalost, ale nikoliv dovednost. V dnešní době dokonce platí, že čistě online realizované rozvojové programy mohou být i efektivnější, než programy prezenční. Proč tomu tak je si můžete přečíst v článku  317 km pěšky a další výhody přechodu do online

  • Celý proces musí mít jasný řád i rytmus, jinak hrozí, že si lidé na takové online studium nenajdou čas.
  • Je třeba, aby vše bylo interaktivní a zábavné a nikdo se nenudil.
  • Velmi důležitá je také samotná osoba a  osobnost průvodce - mentora a propojení do vlastní firemní praxe

 

Na těchto klíčových zjištěních se za tu doby nic nezměnilo a jsou stále stejně platná.  

 

My jsme na nich postavili úspěch Školy projektového řízení SHINE a již řadu let používáme vlastní originální koncepci SHINE Project  Management Academy®. V prezenční formě máme řadu referencí. 


 

 

Nově se ale udály 4 důležité věci, které dohromady zásadním způsobem mění pravidla hry v oboru projektového řízení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvrdím již dlouho, že umět řídit projekty, změny a inovace je velmi důležitá kompetence. Dle mého názoru je nutná v podstatě pro každého. Pro rozvoj obchodu je to stejně důležité jako obchodní dovednosti. Abyste mohli prodat, musíte mít konkurenceschopný produkt. Ten ale musíte umět také vyvinout, vyrobit a dodat.  A to bez agilního projektového prostředí  těžko zvládnete. Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná!


Projektové řízení není náklad, ale investice, která se rychle vrátí.

Je omyl dívat se na rozvoj kompetencí projektového řízení jako na náklad, který je hrazen ze vzdělávacích (dnes značně osekaných) rozpočtů HR. 

Takový pohled nutně vede k tomu, že v lepším případě proběhnou nějaké kurzy, mnohdy financované prostředky z dotací, ale nic se nezlepší. Dívejte se na projektové řízení jako na investici, která je nutná na ošetření rizik vašich projektů. Náklady na rozvíjení kompetencí vašich projektových týmů v této oblasti pak hraďte přímo z projektových rozpočtů. Pokud se Vám díky tomu podaří například dokončit výrobní halu včas, nebo zavedete nový výrobek rychleji, tak vzniklé úspory mnohonásobně převýší prvotní investici. 

Úsporami totiž ještě nikdo nezbohatl.

Co skutečně funguje a přinese Vám rychlé výsledky
Přestaňte jenom „školit lidi“ a přejděte na hybridní a online akademie. V rámci akademií řešte hlavně vaše reálné situace a projekty.


Principy kvalitní online projektové akademie

  • Kombinace více formátů a kratších časů pro tréninky - je to stejné jako s již zmíněným jídlem. Aby strava byla vyvážená je nutné vhodně kombinovat více dobrých surovin: videa, online tréninky, prezenční setkání, samostudium, kvízy a testy.
  • Flipped Classroom (třída naruby) -  online samostudium před tréninkem a následně na vlastním tréninku věnujeme maximum času procvičování a reálným situacím. Zde Vám neocenitelnou službu prokážou právě již zmíněná microlearningová videa. Na ta se totiž podívá každý, zvláště pokud jsou zpracována vtipně a mají švih. Zaberou opravdu málo času a lidé si je tak mohou pouštět na mobilech kdykoliv, kdy mají volnou chvíli.
  • Rytmus, přehled a přístup k online materiálům musí držet vhodný e-learning systém - je založen na tom, že v jednom, či více cyklech se znalosti a dovednosti prohlubují. My v SHINE využíváme portálu našeho partnera DIGISKILLS.CZ.


Promyšlené aktivity krok za krokem probíhají v tomto cyklu

  • Cyklus obvykle začíná microlearningem a kvízem
  • Následují prezenční a online tréninky
  • Klíčový je přenos do praxe, který vychází z dohodnutého zadání na konci tréninku a účastníci dostávají průběžnou podporu dle jejich individuálních potřeb.
  • Velmi užitečný je mastermind, kdy si lidé navzájem radí a pomáhají v rámci setkávání. Dle našich zkušeností dokonce mastermind funguje v online prostředí často i lépe než na fyzických setkáních, protože lidé se méně ostýchají, jsou velmi konkrétní a mohou ihned sdílet naživo vlastní tipy. 

 

SHINE Project  Management Academy® - přehled receptů z naší kuchyně pro všechny cílové skupiny najdete přímo na homepage SHINE. Je zde přehledný rozcestník na všechny akademie.

Závěr

S dobrou akademií je to stejné jako s dobrým jídlem. Jenom kvalitní a čerstvé suroviny, pestrost, nepřejídat se a jíst v pravidelných intervalech. Využívat služeb dobrého kuchaře a znalého personálu.

Když je dobré počasí, tak se v pelotonu udrží i slabší cyklisté. Jenže právě nyní začalo hustě pršet a fouká silný protivítr, a tato změna počasí nemilosrdně ukazuje skutečnou kondici, vůli a motivaci závodníků. Chcete být i Vy z nedostatku sil mezi posledními a smutně u silnice čekat, až Vás naloží sběrný vůz? S firmou je to jako s lodí. Bez znalé a motivované posádky půjde ke dnu.

Začněte se změnou hned teď. V první řadě začněte jíst „dobrá projektová menu“. Mohou to být právě ta, která jsme pro Vás připravili. Jak často říká a píše Pavel Maurer: “Nejezte, nepijte a nežijte blbě!
 

Tip:


Autor: Josef Hajkr, SHINE Consulting

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz