loading...

Know-How / Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná

Průměrnost je drahá. Ten kdo je průměrný, nebude nikdy vítěz. Jak postupovat, abyste se dokázali zabydlet na stupních vítězů?

V dnešním ultrarychlém světě, kdy je možné snadno porovnávat mnoho nabídek a využít služeb od těch skutečně nejlepších, funguje strategie průměrnosti stále hůř. Výjimečných výsledků ovšem nedosáhnete direktivním řízením. Prvně se potřebujete cítit sami motivovaní. A  dále potřebujete dosáhnout toho, že i lidé kolem Vás se cítí motivovaní.

Zaneprázdněnost je pouhou náhražkou produktivity. Čím komplexnější práci znalostní pracovníci vykonávají, tím těžší je změřit, jakou hodnotu vlastně vytvářejí. A když je měření obtížné, tak klíčovou metrikou „užitečnosti“ zůstává často jen obyčejný timesheet. Důsledkem je pak to, že tito lidé musí hlavně vypadat zaměstnaně, musí mít řádně vyplněný výkaz práce a diář plný schůzek. Jsou „utilizováni“ a „alokováni“. Odměňování jsou pak primárně za dobu, kterou tráví v práci.

V mnoha firmách mají prostředí nastavené takovým způsobem, že soustředění během pracovní doby je téměř nemožné. Nemůžete nerušeně přemýšlet a pracovat. Vše válcuje smrtící „kultura online dostupnosti“. Řada šéfů věří, že když donutí lidi, aby byli pořád online, tak bude výsledkem větší produktivita. Je to velmi hluboký a hodně drahý omyl. Z průkazných zjištění behaviorálních vědců, které zmiňuje Call Newport, jasně vyplývá, že i malé vyrušení významně prodlužuje celkový čas k dokončení úkolu. Lidé jako by zapomněli na poselství E. Goldratta a jeho již letité „Teorie omezení“. Dnes neustále omílaná agilita má jako jeden z klíčových předpokladů „dedikovaný tým“.

Kdo z Vás se může skutečně soustředit na jednu věc a zamýšlet se s plnou pozorností nad hodnotou, kterou pro zákazníka vytváří? Ve skutečnosti chcete často pouze přežít, odevzdat minimální akceptovatelnou kvalitu a klopýtat závějí e-mailů ke konci pracovní doby. Běžný zvyk pracovat ve stavu permanentního polorozptylování, od jedné online schůzky ke druhé, má pro výkonnost a kvalitu výstupů naprosto katastrofální důsledky.

Vzpomeňte si na typický konec roku. Blíží se vánoční svátky. Svátky klidu, míru a pohody. Vy jste však zatím stále ve velkém časovém presu. Potřebujete dotáhnout svoje věci do konce. Kolikrát jste museli kolegy a spolupracovníky urgovat, aby vám dodali podklady a vstupy, které potřebujete? Kolikrát jste jim museli jejich práci vrátit k dodělání, protože s tím, co jste dostali, jste nemohli pracovat? Kolikrát jste museli pracovat pozdě odpoledne, nebo i o víkendu, abyste kvůli nekázní kolegů stihli slíbený termín?

Neustále zažíváme skutečné peklo nekvalitních výstupů, napůl pochopených sdělení, útržkovitých reakcí. Přijetí e-mailů nikdo nepotvrzuje. Ne lidé říkají tak, že Vám prostě neodpoví. Všichni kolem nás jsou uštvaní, přetížení, nervózní a totálně demotivovaní. Vše se jich dotýká, zcela ztratili nadhled a mnohdy dokonce i smysl pro humor. To je ten „skvělý digitální svět“ kolem nás… 

Co s tím?

Platí jasná rovnice, jak píše Call Newport:
vysoce kvalitní vstupy = strávený čas x intenzita soustředění  
My k tomu dodáváme, že platí také rovnice: výkon = úsilí x znalosti

Znalosti nevzniknou ze dne na den. Musíte se neustále učit nové věci. Zlepšovat. Ale ke zlepšování nestačí jenom řešit každoden. To by bylo stejné, jako kdyby se sportovec učil jenom tak, že hraje zápasy. Že je to nesmysl snad každý chápe. Ale přitom takto mnoho lidí funguje. Na trénink, kurzy, studium si nenajdou čas.  

Klíčem pak je MOTIVACE. Ta přináší vyšší produktivitu i efektivitu a umožní dosáhnout vítězství.

Každý někdy v životě použil Wikipedii. Každý už slyšel o operačním systému LINUX. Víte, co mají společného? Byly vyrobené zadarmo! Jejich tvůrci prostě chtěli.

Zapomeňte na motivaci cukrem a bičem! Motivace přes cukr a bič na projektech, změnách a inovacích nefunguje!  Kdo tomu ještě stále věří, tak v odkazech na konci článku najde jasné důkazy, že tomu tak už skutečně není.

Trend, který se čím dál víc prosazuje, je Motivace 3.0. Dnes má všechno nějaké číslo, tak i tento nový způsob autora Daniela Pinka má své číslo. Je to motivace založená na vnitřních pohnutkách, nikoliv na vnějších stimulech. Odkazuje na již dříve publikovanou Self-Determination Theory.

Je založená na třech klíčových aspektech: 

 • Autonomii – svobodně se rozhodnout CO, JAK a S KÝM budu dělat. 
  Lidé nemají rádi, když jim dáte úkol a pak jim koukáte přes rameno.

 • Smyslu – neustálému vědomí, jaký užitek přináší má práce. 
  Lidé nemají rádi, když nevědí, proč dělají to, co dělají.

 • Kladných vztazích s kolegy a zažívání pocitu mistrovství
  Lidé velmi oceňují, když je kolega pochválí za dobrou práci.

Všechny 3 generace motivace, včetně historických souvislostí, jsem popsal v samostatném článku S firmou je to jako s lodí. Bez znalé a motivované posádky půjde ke dnuZávěr

Jenom hlupák dělá stále stejné chyby a očekává jiné výsledky. S průměrností je konec. Změňte rychle a důsledně prostředí, ve kterém pracujete. Zaměřte se na motivaci. K ní Vám hodně přispěje i vytvoření prostředí, kde se můžete na práci skutečně soustředit. Se zapnutými notifikacemi na sociálních sítích se Vám to určitě nepodaří. Call Newport v již citované knize uvádí řadu účinných strategií na obranu soustředění. Přehled není totéž co vhled. Pokud chcete mít jenom přehled, klidně sledujte vše, co vám přijde pod ruku. Pokud ale chcete mít skutečný vhled a něco sami vymyslet, tak je změna nutná. Neustále se učte něco nového.

Opusťte direktivní řízení znalostních pracovníků a vládu timesheetů. Vykázané člověkohodiny se sice hezky rozúčtovávají, ale to je asi tak všechno.

Když odhodíte již překonané přístupy, tak znovu objevíte čistou radost z práce. Na konci ozdravného procesu pak překvapivě zjistíte, že Vy i Vaši kolegové dokážete znovu dosahovat vynikajících výsledků. 

Pokud nechcete jít z nějakých důvodů do změny, která ovlivní i všechny kolem Vás, udělejte v tuhle chvíli něco, co záleží jenom a jenom na Vás. Naordinujte si Nesnesitelnou lehkost snění.

 


Autoři: Michael Motal a Josef Hajkr, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:

 • NEWPORT, Cal. Hluboká práce: pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě. Přeložil Kateřina EŠNEROVÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. Žádná velká věda. s.40 a 49, ISBN 978-80-7555-008-8.
 • PINK, Daniel H. Pohon: Drive : překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!. 2. vydání. Přeložil Veronika POLÁKOVÁ. Olomouc: ANAG, [2017]. ISBN 978-80-7554-104-8.

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz