loading...

Blog / Energie pro agilní leadership

Již řadu let se setkáváme s agilními přístupy. Agilita se již dávno netýká jenom úzké skupiny specialistů v oblasti realizace projektů. Dnes je to zejména o změně firemní kultury tak, aby byla agilní (= pružná). Jak získat a udržet ENERGII pro změnu? O čem je agilní leadership? Článek sumarizuje několik užitečných myšlenek a odkazů na toto téma.

Na konferenci LOG-IN (17.10.2018 v ČNB) jsem měl možnost vystoupit jako panelista na téma trvalé udržitelnosti ve skladové logistice. Z diskuse jasně vyplynulo, že kromě legislativních omezení a vhodných lokalit jsou zásadním omezením lidé. A to na všech úrovních. Od operátorů ve skladech po management. Jak ale  lidi získat a udržet? Jak podpořit jejich vnitřní motivaci? Jak uvolnit ENERGII pro inovační potenciál? 
Konferenci zahajoval skvělou úvodní přednáškou Dan Franc (GOOGLE).  Dan se zaměřil na to, co dělají, aby měli kulturu vstřícnou k inovacím. Zmínil bych praxí prověřené věci:
Zásadním atributem je „YES kultura“ (kultura „Zkusme to!“). Ta je o tom, že nové myšlenky nesmí být odmítány, ale musí se hledat nejprve pozitivně možnost jejich využití. Trest nesmí být za chybu. Je třeba mít vždy velkou vizi („Moonshot“), ale přitom postupovat agilně, pomocí prototypování („Minimum Viable Product“). Lidi nesvazovat mnoha pravidly a procesy. Řešením je hledání rovnováhy mezi chaosem a řádem („chaord“). Výhodným pravidlem je pak možnost využít 20% pracovního času na cokoliv, co danému člověku připadá smysluplné. Přitom ale trvat na měřitelnosti (IMPACT) a na tom, že daný člověk si musí sám v organizaci najít lidi, které myšlenka zajímá.


Úspěch realizovaných projektů, změn a inovací stojí na skutečné spolupráci všech zúčastněných. Technická řešení v duchu digitalizace a Industry 4.0 tuto potřebu jen zesilují.


Jaká je ale realita v mnoha organizacích?  Před časem mě zaujala kniha Zrození kmenového vůdce (viz zdroj na konci článku). Autor uvádí, že v organizacích můžeme identifikovat 5 stupňů kmenové kultury. Pro každý je charakteristický určitý postoj a nastavení jednotlivců a vztah ke spolupráci:

Zdroj: LOGAN D., KING J.,FISCHER-WRIGHT H.: Zrození kmenového vůdce, s. 43 a 327

Mnoho organizací má kulturu na stupních 2 a 3 (případně vedoucího ve stupni 3, který spolehlivě vytváří podřízené ve stupni 2) a typickou „NO kulturu“ („To nejde“).

Agilní leadership

Po 15 letech od zrodu agility v IT dorazila tato vlna i do oblasti leadershipu a managementu. O čem to je? O odvaze, práci s vizí, zaměření na smysluplné výsledky v krátkém čase, schopnosti přijmout zodpovědnost. A také o emoční odolnosti, pravidelném rytmu práce a nutnosti soustředit pozornost omezených zdrojů správným směrem. Důsledkem je pak přesun od “NO kultury” k “YES kultuře” a zásadní uvolnění inovačního potenciálu. Doporučuji podívat se i do Wikipedie na téma Agile Leadership
Jak této změny dosáhnout?  Dobrým návodem je využití našeho “Trojúhelníku změny”. Ve stručnosti je „Trojúhelník změny“ o schopnosti dohodnout záměr, způsobit, že lidé umí a chtějí a že práce má pravidelný rytmus. (Viz níže článek “Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen”).
Abychom získali dost ENERGIE, tak je třeba vzít na vědomí i výzkumy neurovědců. Ty přinášejí řadu překvapivých závěrů o tom, jak je potřeba pracovat s motivací zejména znalostních pracovníků. Důležité je, že neurovědci doporučují konkrétní postupy, které prokazatelně zvyšují motivaci a výkon. (Doporučuji shlédnout přednášku Daniela Pinka na TED z roku 2009 na toto téma.)
Být inovativní nelze nařídit. Nutné je nejprve vytvořit prostředí, kde se inovacím může dařit. Součástí řešení je i revize způsobu, jak jsou lidé oceňováni za práci na projektech, změnách a inovacích.


4 myšlenky na závěr
1.    Projděte si připravené zdroje níže. Snažil jsem se je seřadit v určité logice.
2.    Udělejte si inventuru toho, jak na tom vaše organizace z pohledu kmenové kultury je (dominující kmenovou kulturu snadno rozeznáte sledováním diskusí v kuchyňce, či na poradách).
3.    Agilita není pouze o změně pravidel a přístupu. Je to i o rozvoji v oblasti postojů.
4.    Iniciujte změny ve svém okolí za podpory někoho, komu důvěřujete a kdo má zkušenosti. Digitální transformace a Průmysl 4.0 se dějí.


Autor, Josef Hajkr, SHINE Consulting s.r.o., Blog s články a videi: https://www.shine.cz/blog

Zdroj:
•    LOGAN D., KING J.,FISCHER-WRIGHT H.: Zrození kmenového vůdce, Praha: Synergie Publishing SE, 2014,ISBN 978-80-7370-252-6  (citovány myšlenky ze stran 43 a 327).
Doporučené texty a videa:
•    HAJKR J., ADÁMEK M.: Kyberprostor: Začnou vznikat první firmy zcela bez zaměstnanců? SHINE  [online]. ©2018 [cit. 20.5.2018]  Článek v blogu  SHINE: https://www.shine.cz/blog/clanky/kyberprostor-zacnou-vznikat-prvni-firmy-zcela-bez-zamestnancu
•    HAJKR J., MOTAL M.: Jak správně organizovat lidi a získat jejich motivaci, ©2018 [cit. 13.9. 2018] Video v blogu SHINE: https://www.shine.cz/blog/videa/jak-spravne-organizovat-lidi-a-ziskat-jejich-motivaci
•    HAJKR, Josef: Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen [online]. ©2018 [cit. 22.5.2018] Článek v blogu SHINE: https://www.shine.cz/blog/clanky/vytvorte-trojuhelnik-a-problem-je-ze-2-3-vyresen-pythagoras 
•    HAJKR J: Duševní pohoda – nereálný sen nebo nutnost?  [online]. ©2017 [cit. 15.12. 2017] Článek v blogu  SHINE: https://www.shine.cz/blog/clanky/dusevni-pohoda-nerealny-sen-nebo-nutnost
•    MOTAL M.: Jak motivovat lidi k inovacím, SHINE  [online]. ©2018 [cit. 20.8.2018]  Článek v blogu  SHINE:
https://www.shine.cz/blog/clanky/jak-motivovat-lidi-k-inovacim
•    HAJKR, Josef Revoluce v hodnocení zaměstnanců   [online]. ©2016 [cit. 23.8.2016] Článek v blogu  SHINE: https://www.shine.cz/blog/clanky/revoluce-v-hodnoceni-zamestnancu
•    VONDRUŠKA V.: Rozhovor na téma svobody a odpovědnosti  Lucie Výborné s historikem Vlastimilem Vondruškou dne 26.9.2013. Celý rozhovor je ke stažení zde: http://media.rozhlas.cz/_audio/2972978.mp3
•    KALENDA M.: Úvod do tématu "Motivační atmosféra ve firmách"[online] ©2017 [cit. 16.5.2017]Dostupné z: https://youtu.be/K9E-xyAfqEo
•    HAJKR, Josef Naučená bezmocnost a manažeři   CO-PILOT  [online]. ©2017 [cit. 3.1.2017] Článek v blogu  SHINE: http://www.co-pilot.cz/blog/naucena-bezmocnost-a-manazeri 
•    HAJKR, Josef Agilita nebo pružnost? Jak uspět v čase rychlých změn  [online]. ©2017 [cit. 21.3.2017] Článek v blogu  SHINE: https://www.shine.cz/blog/clanky/agilita-nebo-pruznost-jak-uspet-v-case-rychlych-zmen
•    MOTAL M.: Agilita = pružnost, Pružnost ≠ agilita, SHINE  [online]. ©2017 [cit. 30.1.2017] 
Článek v blogu  SHINE: https://www.shine.cz/blog/clanky/agilita-pruznost-pruznost-agilita
•    MOTAL M.: Také vám lidé říkají:  “To nejde, protože..?” SHINE  [online]. ©2018 [cit. 20.4.2018] Článek v blogu  SHINE: https://www.shine.cz/blog/clanky/take-vam-lide-rikaji-to-nejde-protoze
•    HAJKR J.: O čem je agilita, SHINE   [online]. ©2017 [cit. 15.10.2017] Video na blogu SHINE: https://www.shine.cz/blog/videa/o-cem-je-agilita

 

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace