loading...

Blog / Síla slova, aneb co říct, aby vám druzí vyhověli, když je požádáte

V tomto článku, inspirovaném knihou Vědomí podvědomí od Leonarda Mlodinowa, je popsáno, jak významně ovlivnit rozhodnutí osoby, kterou o něco požádáte. Článek vysvětluje, jak je pro řízení projektů důležité porozumět, že nás ovlivňuje naše podvědomí a podprahové signály mnohem více, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky.

Tentokrát se dotkneme ožehavého tématu. Podělím se s vámi o pokus, který je v knize uveden, a který ukazuje, jak lze podvědomě ovlivnit rozhodování cizí osoby. Pokus testoval, jak moc je v našem mozku zakotveno naše sociální cítění a rozhodování s ním spojené, i když se osoby neznají. Až do přečtení knihy jsem si myslel, že pokud mě někdo požádá o drobnou pomoc, nebo ústupek, moje rozhodnutí je v podstatě racionální, vědomé. Ale uvedený pokus mi ukázal, že se mýlím. Jak tedy pokus vypadal?

Experimentátor seděl v knihovně a sledoval kopírku. Kdykoliv si někdo přišel okopírovat nějaké texty, experimentátor přispěchal a pokusil se dotyčného předběhnout. Přitom vyslovil větu: „Promiňte, mám pět stránek, pustíte mne?“ Experiment měřil, kolik lidí tuto žádost odmítne. Bylo to 40%. Když ale experimentátor svoji žádost zdůvodnil – „Promiňte, mám pět stránek, pustíte mne? Moc spěchám!“, počet odmítnutí se snížil na 6%! Neboli pokud zdůvodníte svoji žádost v běžné situaci, výrazně zvýšíte šanci, že vaší žádosti bude vyhověno. Co mne ale skutečně překvapilo je, že v podstatě stejného výsledku bylo dosaženo, i když byla žádost zcela nesmyslná. „Promiňte, mám pět stránek, pustíte mne? Musím si udělat pár kopií.“ Uznáte, že takové zdůvodnění je dost pochybné, že? A přesto byl v tomto případě experimentátor odmítnut jen v 7% případů. Absurdní i legitimní důvod přesvědčil stejné množství lidí.

Co si z toho vzít do praxe? Každý den nastává v projektech mnoho obdobných situací. Operativně potřebujete něco drobného zařídit, předřadit váš úkol jinému úkolu. Je jen na vás, kdy a jak této vrozené podvědomé reakce lidské mysli využijete.

Přečtěte si všechny články, inspirované knihou Vědomí podvědomí od Leonarda Mlodinowa:

1. O tzv. efektu fluence s názvem Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit.

2. O Ochotě investovat s názvem Také vám lidé říkají: „To nejde, protože…“?

3. O Pamatování - zapomínání s názvem „Ne, dohodli jsme se přece jinak!

4. O formulaci vaší žádosti s názvem "Síla slova, aneb co říct, aby vám druzí vyhověli, když je požádáte"

5. Jak neverbálně podpořit svoji žádos pomocí Síly doteku

6. Jak se autorita odráží v našem pohledu, Síla pohledu

7. Jak pomocí hlasu působit chytře a přesvědčivě, Síla hlasu 

8. My a oni, aneb jak se tvoří tým

9. My a oni, aneb lze ovlivnit pracovní výkon týmu i jednotlivce

Zdroj: MLODINOW, Leonard: Vědomí podvědomí, Praha: Argo a Dokořán, 2013, ISBN 978-80-257.0909-2 (Argo), ISBN 978-80-7363-587-9  (CZ)

Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace