loading...

Know-How / Síla hlasu – jak pomocí hlasu působit chytře a přesvědčivě

Víte, že lidé z vašeho hlasu podvědomě hodnotí vaši chytrost a přesvědčivost?

V tomto dílu, souvisejícím s neverbální komunikací a jejím vlivem na naše rozhodování a vnímání druhých, se podíváme na téma související s hlasem.

Asi jste se někdy už potkali s člověkem, jehož přednáška či příspěvek do debaty vám připadal velmi přesvědčivý, pádný, prostě dobrý. Když jste jej ale po nějaké době racionálně začali hodnotit, přišlo vám, že zas tak dobrý nebyl. Najednou se chytrost, inteligence, pádnost argumentů vytratily. Jak je to možné?

Když někoho posloucháte, mysl zpracovává zvuky po dvou liniích. Jednak dekóduje vlastní smysl zvuků, to je to, čemu říkáme jazyk. Zároveň ale vyhodnocuje a vytváří další vjemy, které se slovy nemají nic společného. Vysvětlím vám to na pokusu, který je v knize také uveden.

V jednom z experimentů vědci nahráli odpovědi mnoha řečníků na dvě stejné otázky. Jedna byla osobní a druhá politická. Odpovědi pak elektronicky zpracovali tak, že u každé odpovědi jednak snížili a zvýšili výšku hlasu o 20% a také odpověď o 30% zrychlili a zpomalili. Vše udělali tak, aby i tyto pozměněné verze pořád zněly přirozeně, jakoby mluvil nějaký konkrétní člověk. Pak se zkoumalo, jak posluchači posuzují takto pozměněné odpovědi. Protože obsah odpovědí byl týž, rozdíly v hodnocení byly dány pouze tím, jak věty zněly. No a jaký byl výsledek? Věty pronesené výše posazeným hlasem byly posouzeny jako méně pravdivé, méně empatické, méně účinné. Podobně i pomalejší výpovědi byly vnímány jako méně pravdivé, méně přesvědčivé.

Jaké z tohoto výzkumu plyne poučení? Pokud nastane v projektu situace, kdy máte projev a chcete vypadat chytřejší a přesvědčivější, pokud chcete zvýšit důvěryhodnost toho, co říkáte a vzbudit dojem inteligence, musí být váš projev dostatečně rychlý a hlasitý, musíte měnit hlasitost slov, dělat minimum pauz.

Na rozdíl od změny délky pohledu do očí při rozhovoru, o kterém jsem psal v minulém článku, je nacvičení takovéto změny jednodušší. O tom svědčí i příběh uvedený v knize. Moc se mi líbil, tak se o něj s vámi také podělím. Týká se paní Margaret Hildy Robertsové z Anglie.

Poté co byla tato dáma zvolena do britského parlamentu, ji její poradci sdělili, že překážkou k naplnění jejích vyšších ambicí je její hlas. Podle slov jejího poradce pro styk s veřejností, vysoké tony jejího hlasu „ohrožovaly okolo letící vrabce“. Tato dáma si vzala slova poradců k srdci, snížila výšku hlasu a posílila tak svou sociální dominanci. Spolu jejími s dalšími vlastnostmi (a po svatbě s bohatým podnikatelem Denisem Thatcherem) se pak v roce 1974 stala předsedkyní konzervativní strany a posléze britskou ministerskou předsedkyní.

Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:
•    MLODINOW, Leonard. Vědomí podvědomí: jak naše podvědomí ovládá naše chování. Praha: Argo, 2013. Aliter (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-587-9.
•    MOTAL M.: Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit. [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 23.3.2019] - První díl a rozcestník celého miniseriálu.
 

Další díly miniseriálu k samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

1. O tzv. efektu fluence s názvem Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit.

2. O Ochotě investovat s názvem Také vám lidé říkají: „To nejde, protože…“?

3. O Pamatování - zapomínání s názvem „Ne, dohodli jsme se přece jinak!

4. O formulaci vaší žádosti s názvem "Síla slova, aneb co říct, aby vám druzí vyhověli, když je požádáte"

5. Jak neverbálně podpořit svoji žádos pomocí Síly doteku

6. Jak se autorita odráží v našem pohledu, Síla pohledu

7. Jak pomocí hlasu působit chytře a přesvědčivě, Síla hlasu 

8. My a oni, aneb jak se tvoří tým

9. My a oni, aneb lze ovlivnit pracovní výkon týmu i jednotlivce


Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz