Know-How / My a oni, aneb jak se tvoří tým

Tato část seriálu o vlivu našeho podvědomí na naše chování, která přibližuje moji inspiraci pro řízení projektů a změn z knihy Vědomí podvědomí od Leonarda Mlodinowa, se bude zabývat efektem vzniku týmového ducha a obecně důvěrou a spoluprací v týmech.

Kapitola My a oni, jejíž název jsem si půjčil i pro tento článek, byla jednou z nejinspirativnějších. Týká se toho, jak vzniká pocit sounáležitosti týmem a jak tento pocit ovlivňuje ochotu spolupracovat a tedy i motivaci lidí pro práci v projektech. Dáte mi jistě za pravdu, že téma spolupráce a motivace je každodenní chleba všech, kdo vedou skupiny lidí, nebo týmy. Jak to tedy mezi lidmi funguje?


Lidskou přirozeností je, že každý musí vždy patřit k nějaké skupině – partě. To, že do nějaké skupiny patřím, není dáno tím, jestli mne tato skupina přijala mezi sebe, ale mým pocitem. Všimněte si, jedná o pocit! Každý z nás si ve své mysli vytváří mnoho těchto skupin, tzv. in-group. Co je pro řízení lidí důležité, je, že jakmile někdo získá pocit, že patří do nějaké in-group, ihned začne měnit své chování tak, že členy své in-group protěžuje a ostatní diskriminuje. A přitom je racionální mysl je přesvědčena, že k žádné diskriminaci nedochází.

Základní nastavení mysli je takové, že s ostatními (out-group) začínáme soupeřit a se členy své in- group spolupracovat. Výzkumy ukazují, že nepřátelství vzniká daleko snadněji mezi skupinami, než mezi jednotlivci. Ti z vás, kteří pracují ve velkých společnostech, si asi při čtení těchto řádků vzpomenou na různé druhy a formy soupeření mezi vlastním a jinými odděleními. V některých organizacích je toto soupeření opravdu vyhrocené. A přitom s konkrétními lidmi si klidně zajdete na oběd. 


Takže jaké je poučení pro život manažera projektu? 
1)   Na začátku projektu zařaďte do programu kick-off meetingu část, jejíž účelem je formování týmu. To jsou aktivity, při kterých si lidé lépe uvědomí, že mají společný úkol a jsou na jedné lodi. A teď nemám na mysli teambuildingové aktivity, kdy se lidé objímají, chrání před pádem, svazují a rozvazují apod. Stačí i skupinové práce u flipchartu, kdy mají odpovídat na otázky týkající se projektu, jejich postoji k němu a ostatním členům projektového týmu. Jsou to práce, které podporují společné vnímání obsahu a rozsahu projektu, jejich osobní role v něm. Práce, při které si společně zformulují vizi projektu. Práce na společných pravidlech chování. Všechny tyto aktivity podpoří vznik pocitu, že jsme jedna in-group.


2)    Víte-li, že v projektu máte nominované lidi z různých útvarů, mezi kterými existuje napětí, pak překonání výše zmíněného stereotypu, který vede k nepřátelství mezi skupinami, je skryto ve spolupráci. Přiřazujte lidi k úkolům v projektech tak, aby vznikly smíšené týmy. Aby byli lidé nuceni při řešení úkolu spolupracovat. Pokud nemůžete vytvořit takto kombinované týmy, pokuste se aspoň přizpůsobit úkoly v projektu tak, aby při jejich řešení byli lidé nuceni spolupracovat.


Výzkumy ukazují, že i když existuje mezi skupinami otevřené nepřátelství, jakmile se objeví situace, pro jejíž řešení je nutná spolupráce obou skupin, společné cíle, začnou lidé spolupracovat a výrazně se sníží sklony ke konfliktům mezi skupinami.

Pokud vás tato témata baví, přečtěte si další článek z této série o tom, jak normy chování skupiny ovlivňují náš výkon a jak vlastně takové normy chování vznikají.

Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:
•    MLODINOW, Leonard. Vědomí podvědomí: jak naše podvědomí ovládá naše chování. Praha: Argo, 2013. Aliter (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-587-9.
•    MOTAL M.: Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit. [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 23.3.2019] - První díl a rozcestník celého miniseriálu.
Další díly miniseriálu k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

1. O tzv. efektu fluence s názvem Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit.

2. O Ochotě investovat s názvem Také vám lidé říkají: „To nejde, protože…“?

3. O Pamatování - zapomínání s názvem „Ne, dohodli jsme se přece jinak!

4. O formulaci vaší žádosti s názvem "Síla slova, aneb co říct, aby vám druzí vyhověli, když je požádáte"

5. Jak neverbálně podpořit svoji žádos pomocí Síly doteku

6. Jak se autorita odráží v našem pohledu, Síla pohledu

7. Jak pomocí hlasu působit chytře a přesvědčivě, Síla hlasu 

8. My a oni, aneb jak se tvoří tým

9. My a oni, aneb lze ovlivnit pracovní výkon týmu i jednotlivce


Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.c