loading...

Know-How / Síla pohledu – jak se autorita odráží v našem pohledu

Pro řízení projektů je daleko více důležité porozumění toho, jak nás ovlivňuje naše podvědomí a podprahové signály, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky. Tento článek, inspirovaný knihou Vědomí podvědomí od Leonarda Mlodinowa ukazuje, jak moc během rozhovoru souvisí váš pohled a vnímání vaší pozice v sociální hierarchii.

Rovnou na začátku vám musím sdělit, že aplikovat to, co vám popíšu v tomto článku, bude obtížné. Už jsem to vícekrát zkusil a stojí mne to velké vnitřní úsilí. O co jde?

Pohled do očí je důležitý prvek našich sociálních kontaktů. To asi víte z vlastní zkušenosti. Z tváře i ze samotného pohledu toho umíme vyčíst opravdu hodně, aniž bychom to museli nějak speciálně studovat, učit se. Jde to úplně samo. Co mne v knize pana Mlodinowa zaujalo je, jak nevědomky hodnotíme svoji pozici sociální hierarchii, kterou vůči jiné osobě zaujímáme.

Vědci zabývající se touto problematikou vyzkoumali, že důležitým indikátorem je pohled do očí při vzájemném rozhovoru. Všimli si, že při rozhovoru se různě dlouhou dobu díváme do očí osobě, když mluvíme a když naopak posloucháme. Zjistili, že platí následující závislost. Pokud relativní doba, kterou se díváme druhému během mluvení do očí, je zhruba stejně velká, jako relativní doba, po kterou se díváme bokem, když druhou osobu posloucháme, pak považujeme svoji pozici – vzájemnou dominanci za rovnocennou osobě, se kterou mluvíme. (Relativní doba znamená nikoliv absolutní počet vteřin, ale kolik procent z času mluvení / poslouchání se díváme bokem.)

Pokud se výrazně déle díváme bokem při poslouchání, než mluvení, pak je naše pozice spíše v podřízeném postavení. Pokud se výrazně déle díváme bokem při mluvení, než při naslouchání, jsme v dominantní pozici. Asi se vám vybavily scény z filmů, kdy zlý policista obviňuje podezřelého a přitom se kouká z okna a až při poslední větě na něj pohlédne. Obviněný naopak sedí, hlavu skloněnou a jen poslouchá. Stačí krátká scéna a všichni okamžitě víme, kdo má v danou chvíli navrch, že? A teď je toto „filmové klišé“ vědecky prokázané. Platí pro všechny národy a kultury.

Co z toho tedy vyplývá? Můžete změnit svůj dojem, jímž působíte na druhé, když budete během rozhovoru vědomě hledět na svůj protějšek, nebo se naopak dívat stranou. Sám můžu říct, že jsou situace, kdy je to nesmírně obtížné. Bojujete totiž ze svou přirozeností a to je vždy těžké. Ale jde to.

 

Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:

•    MLODINOW, Leonard. Vědomí podvědomí: jak naše podvědomí ovládá naše chování. Praha: Argo, 2013. Aliter (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-587-9.
•    MOTAL M.: Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit. [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 23.3.2019] - První díl a rozcestník celého miniseriálu.

Další díly miniseriálu k samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

1. O tzv. efektu fluence s názvem Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit.

2. O Ochotě investovat s názvem Také vám lidé říkají: „To nejde, protože…“?

3. O Pamatování - zapomínání s názvem „Ne, dohodli jsme se přece jinak!

4. O formulaci vaší žádosti s názvem "Síla slova, aneb co říct, aby vám druzí vyhověli, když je požádáte"

5. Jak neverbálně podpořit svoji žádos pomocí Síly doteku

6. Jak se autorita odráží v našem pohledu, Síla pohledu

7. Jak pomocí hlasu působit chytře a přesvědčivě, Síla hlasu 

8. My a oni, aneb jak se tvoří tým

9. My a oni, aneb lze ovlivnit pracovní výkon týmu i jednotlivce

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz