loading...

Blog / Výběr článků a videí z dílny SHINE Consulting

Na této stránce jsou přehledně prolinkovány naše vybrané nadčasové články a videa mapující mýty a iluze chování, motivaci a duševní pohodu a strategický přístup, agilitu a pružnost. Články a videa jsou řazeny nikoliv dle data publikování, ale v logice, jak je má smysl číst, či sledovat.

Mýty a iluze chování
 

Úvodní díl seriálu o kognitivních iluzích, inspirovaný knihou KAHNEMAN, D: Myšlení rychlé a pomalé, Jan Melvil Publishing, Brno, 2012, s. 542 ISBN 978-80-87270-42-4 (Překlad do Češtiny)  který tvoří základní rozcestník a obsahuje další odkazy: 
o    HAJKR J. :Peklo změn  [online]. ©2017 [cit. 6.11.2017]
o    HAJKR J.: Klam plánování - smutné účtování ©2017 [cit. 23.11.2017]

O optimistickém zkreslení se můžete vice dozvědět zde SHAROT, Tali  Optimism bias TED  [online]. ©2012 [cit. 10.2.2017]
o   HAJKR J.: Jaký vliv má optimistické zkreslení na naše štěstí? 3 tipy pro úspěch Vašich projektů  [online]. ©2017 [cit. 13.3.2017]

Seriál o naší paměti, inspirovaný knihou MLODIMOW, Leonard: Vědomí podvědomí, Praha: Argo a Dokořán, 2013, ISBN 978-80-257.0909-2 (Argo), ISBN 978-80-7363-587-9. 
o    MOTAL M.: Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit, [online]. ©2017 [cit. 11.4..2017] 

Miniseriál o odhadování   inspirovaný knihou TETLOCK, Philip E., GARDNER, Dan: Superprognózy - Umění a věda předpovídání budoucnosti, Brno: Jan Melvil Publishing, 2017, ISBN 978-80-7555-009-5 
o    MOTAL M.: Iluze našich odhadů (1.část) [online]. ©2017 [cit. 9.10.2017]  
o    MOTAL M.: Iluze našich odhadů (2.část) [online]. ©2017 [cit. 21.10.2017] 

Miniseriál o tom, jak se vyhnout manipulacím a případně pozitivně využít toho, jak lidé hodnotí situace. Miniseriál je inspirovaný knihou CIALDINI R.B.: Zbraně vlivu - manipulativní techniky a jak se jim bránit, Jan Melvil Publishing, Brno,2012,s. 332, ISBN: 978-80-87270-32-5 
o    MOTAL M.: Zbraně vlivu – Nenechte sebou manipulovat! [online]. ©2019 [cit. 5.2.2019] 

Úvodní článek tvoří rozcestník i k dalším článkům na toto téma.

 

Motivace a duševní pohoda
 

Jak nastavit prostředí skutečné spolupráce. Téma vychází ze Školy SHINE jak řídit projekty, změny a inovace.

o    HAJKR J.: Za posledních 5 let jsem poznal 480 firem. V polovině z nich si lidi nedůvěřují, [online] Jsem PAŘÍK a RADIM, Praha, ©2019 [cit.2.12.2019]. 

Úvodní článek, který nastiňuje možnost zcela nově nastavit mzdový a prémiový řád pro práci na projektech: HAJKR, J.: Revoluce v hodnocení zaměstnanců   [online]. ©2016 [cit. 23.8.2016] 

o    HAJKR J.: Vylovte si svou odměnu [online]. ©2019 [cit. 13.11.2019] 
o    HAJKR J.: S firmou je to jako s lodí. Bez znalé a motivované posádky půjde ke dnu. [online]. ©2020 [cit. 8.1.2020]    
o    HAJKR J., MOTAL M.: PROJEKTY A LIDÉ: Jak pomoci trojúhelníka změny vybudovat agilní a inovativní kulturu, kde lidé skutečně spolupracují, SHINE  [online]. ©2018 [cit. 3.1.2019]  
o    HAJKR J., MOTAL M.: Jak správně organizovat lidi a získat jejich motivaci ©2018 [cit. 13.9. 2018]
o    HAJKR, Josef: Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen [online]. ©2018 [cit. 22.5.2018]

Co je duševní pohoda a jak jí dosáhnout můžete za pomocí knihy SELIGMAN M.: Vzkvétání: Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody, Brno:Jan Melvil Publishing, 2014, ISBN 978-80-87270-95-0 
o    HAJKR J: Duševní pohoda – nereálný sen nebo nutnost?  [online]. ©2017 [cit. 15.12. 2017]
o    MOTAL M.: Hlavně snadno a rychle  ©2019 [cit. 10.9.2017]

Jak dosáhnout mistrovství. Téma je inspirováno knihami KŘEČEK S.: Má dáti - dal, účtoval jsem za Bati, Zlín: Nadace Tomáše Bati, 2015, s. 359, ISBN 978-80-905896-4-,  NEWPORT C.: Buďte tak dobří, že vás nepřehlédnou, Brno: Jan Melvil Publishing,2018,  ISBN 978-80-7555-046-0 a LOGAN D., KING J.,FISCHER-WRIGHT H.: Zrození kmenového vůdce, Praha: Synergie Publishing SE, 2014,ISBN 978-80-7370-252-6  
o    HAJKR J.: V čem neměl Steve Jobs pravdu? [online] ©2018 [cit. 30.11..2018] 
o    HAJKR J.: Energie pro agilní leadership [online] ©2018 [cit. 26.10.2018]
o    HAJKR J.: Jak se spolehlivě stát mistrem svého oboru? 5 tipů pro úspěch,  [online] ©2018 [cit. 30.11.2018] 
o    HAJKR J.: Bylo líp za Baťi? [online] ©2018 [cit. 30.11..2018] 

 

Strategický přístup, agilita a pružnost

Téma strategického přístupu a agility je v blogu SHINE (www.shine.cz/blog ) zastoupeno samostatnými sekcemi. Jako vstup vybíráme:
o    HAJKR J.: Jak uchopit strategii [online] ©2017 [cit. 20.4.2017]  
o    HAJKR J.: Jak uspět v čase rychlých změn  [online] ©2017 [cit. 20.4.2017]   
o    HAJKR, J.: Naučená bezmocnost a manažeři   [online]. ©2017 [cit. 3.1.2017] :
o    HAJKR, J,: Agilita nebo pružnost? Jak uspět v čase rychlých změn  [online]. ©2017 [cit. 21.3.2017] 
o    MOTAL, M., HAJKR, J.: Trápí vás množství změn? Nežijte v iluzích a vyhněte se ignoranci   [online]. ©2017 [cit. 27.3.2017] 
o    HAJKR J., ADÁMEK M.: Kyberprostor: Začnou vznikat první firmy zcela bez zaměstnanců?  [online]. ©2018 [cit. 20.5.2018] :
o    MOTAL M.: Jak motivovat lidi k inovacím  [online] ©2018 [cit. 20.8.2018]  

Trendy v oblasti projektového řízení:

o    HAJKR J, MOTAL M.: Jak motivovat lidi na projektech, [online] ©2016 [cit. 8.1.2016] Videopřednáška vytvořená v rámci akce a za podpory SAMBA (smba.cz).
o    HAJKR J, MOTAL M.: Trendy v oblasti projektového řízení, [online]. ©2018 [cit. 3.1.2018]  Videopřednáška vytvořená v rámci akce SAMBA (smba.cz).

 

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace